« Takaisin

Meahciráđđehus ii láigot Ohcejoga Suttesádjaga gáldu lagasguovllu čáhcebohtalastima várás

5/23/17

Meahciráđđehussii bođii jagi 2016 loahpas láigohanohcamuš plánejuvvon čáhcebohtalastima várás Suttesjoga gáldu lahka, mii lea Ohcejoga Gáregasnjárgga lahkosiin. Meahciráđđehus lea gieđahallan ohcamuša ja ii láigot guovllu. 

 
Meahciráđđehusa ohccojuvvui loahpageahčen diimmáža láigoheapmái 3,25 hektára sturrosaš guovlu Suttesádjaga lahkosiin čáhcebohtalastinbáikki huksema várás. Bohtalastinbáikkis lei ulbmil bohtalastit vuođđočázi gáldoviidodaga ravddas. 
 
Meahciráđđehus bivddii láigohanohcamušas cealkámušaid Sámedikkis, Ohcejoga gielddas, Báišduoddara bálgosis, Lappi Ejb-guovddážis ja Sámi museas. Meahciráđđehus oaččui eatnat oktavuohtaváldimiid ja cealkámušaid sihke ovttaskas olbmuin ja sierralágán servviin láigoheami beales ja dan vuostá. Meahciráđđehus lágidii maid buohkaide rabas gullandilálašvuođa láigohanáššis Gáregasnjárggas cuoŋománu 27. beaivve. 
 
Gullandilálašvuođa maŋŋel Meahciráđđehus ságastalai sámiid ruovttuguovllu museaeiseválddiin, Sámi museain. Meahciráđđehus dagai mearrádusa ahte ii láigot guovllu, daningo Suttesája birrasiinnis lea kulturhistorjjálaččat mávssolaš sámiid bassi gáldu ja dološmuitolága suodjalan giddes dološbázahas. Čuozáhat lea laktojuvvon dološmuitoregisttarii jagi 1989. Dološmuitoláhka gieldá álgovuolggalaččat duohtadit giddes dološbázahasaid. Láigoheapmái ohccojuvvon guovlu lea muhtin oassái dološbázahusguovllu siste. 
 
Meahciráđđehusa mearrádus ii leat váidingelbbolaš. 
 
Lassidiehtu
  • Guovlohoavda Jyrki Tolonen, telefovdna 0400 388 609, šleađgaboasta jyrki.tolonen(at)metsa.fi