Davvi Sámi stobut, Anár - Ohcejohka

Čárajávrri ávdinstohpu. Govva: Tuija Kangasniemi

Stohpui oažžu buktit ruoktoelliid juos dat heive maiddái earaide stobus.

Stohpotiippat  

Anára vánddardanguovlu

Anárjávrri čáhcejohtolagat

Báišduoddara meahcceguovlu 

Bátneduoddara meahcceguovlu

Čarbmoaivvi meahcceguovlu

Čeavetjávrri-Njávdáma guovlu

Gálddoaivvi meahcceguovlu

Čeavetjávri - Buolbmát -johtolat

Stobut eará sajis Gálddoaivvi meahcceguovllus 

Geavu luonddumeahcci

Geavu ja Guivvi johtolagat

Geavu luonddumeahci eará stobut

Leammi álbmotmeahcci

Muotkkeduoddara meahcceguovlu

Váhčira meahcceguovlu

Lundui.fi - fierpmebálvalusas ovdanbuktojit Meahciráđđehusa ávdin- várrehus, láigo- ja beaivestobut sihke goađit.

Dorvvolašvuohta


Stobus lea buollinváruheaddjit, muhto váldde fárrui sihkkarvuođa dihte buollinváruheaddji báhttera V9 ja/dahje oapmi mátkibuollinváruheaddji.

Suoma stobut - Geavaheapmi ja dorvvolašvuođarávvagat - Video

Guidelines and safety in Huts. Photo: Jari Hindström

Video on YouTube