Dahkamuš ja oaidninveara Tankavári luondduguovddážis

Bissovaš čájáhusat

 • Váldočájáhusas oahpásnuvat Urho Kekkonen álbmotmeahci lundui, historjái ja meahci dalá geavaheapmái, nugo mat tuvrraide ja boazodollui.
  • Giella: suomagiella ja eaŋgalasgiella. Oažžumis maiddái duiskka-, fránskka-, sáme-, ja ruoŧagielat jorgalusat.
 • Boralottit- čájáhus ovdanbuktá lappilaš boralottiid, ee. goaskima
  • Giella: suoma ja eaŋgalasgiella

Molsašuddi čájáhusat

 • Luondduguovddážis leat maid iešguđetgelágan molsašuddi čájáhusat.

Joavkooahpisteamit

Buot oahpisteamit várrejuvvojit ovddalgihtii luondduguovddážis. Joavkkus ávžžuhit leat eanemustá 30 olbmo.

 • Váldočájáhusa oahpisteapmi
  • Čuozáhatjoavkun turisttat ja tuvrahaččat.
  • Oahpásnuvvat Urho Kekkonen álbmotmeahccái.
  • Bistá 45 min.
  • Haddi 50 € (sis 24% álv).
 • Boralottit-čájáhusa oahpisteapmi
  • Čuozáhatjoavku skuvllalaččat, muhto heive maid ollesolbmuide.
  • Oahpásnuvvat lappi boralottiide.
  • Sisdoallá bargobihttápáhka
  • Bistá 45 min.
  • Haddi skuvalaččaide 1,5 €/oahppi, muhto eanemustá 50 €. Earáide 50 € (sis 24% álv).
 • Tuvraspeallu
  • Čuozáhatjoavku skuvllalaččat, muhto heive maid ollesolbmuide.
  • Hearvás diehtogilvospeallu, mas fáddán lea Urho Kekkonen álbmotmeahcci
  • Bistá 1,5 h.
  • Haddi skuvalaččaide 1,5 €/oahppi, muhto eanemustá 50 €. Earáide 50 € (sis 24% álv).
 • Badjeolbmo bálggus – tuvrahačča paradiás – oahpistuvvon diačájáhus
 • Čuozáhatjoavku tuvrahaččat.
  • Čájáhusa sáhttá diŋgot maiddái luondduguovddáža olggobeallái (ovdm. diŋgojeaddji lusa).
  • Bistá 1 d.
  • Haddi 50 € (sis 24% álv). Jus diŋgojuvvo luondduguovddáža olggobeallái, haddái lasihuvvojit mátkegolut.

Filmmat auditorias

 • Olbmo meahcci – Urho Kekkonen álbmotmeahcci (28 min.)
  • Jietna: musihkka
  • Filbma ovdanbuktá álbmotmeahci luonddu, duovdagiid, elliid sihke iešguđetgelágan doaimmaid buot jahkodagain.
  • Sávaldagas čájehit maid eará álbmotmeahci lagasbirrasa ovdanbukti filmmaid ja boarrásit diaprográmmaid.

Giehtagirjerájus

 • Váldočájáhusa oktavuođas lea giehtagirjerájus, gos gávdno guovllu lundui ja historjái laktáseaddji girjjálašvuohta.

Mánáid buđaldančiegat

 • Máinnashoallu
  • Máinnashoalus sáhtát guldalit máidnasa Gáddjá-guovžžas (10 min.) ja stoahkat dipmaelliiguin.
  • Máidnasa giella: suomagiella.
 • Duddjončiehka
  • Giehtagirjerádjosa bálddas lea beavdi ja dárbašat buđaldeami váste.

Fiellolávvu

 • Luondduguovddáža olggobealde lea fiellolávvu, gos sáhttá borrat nisttiid ja bassit márffiid dollagáttis.

Luonddubálgát

 • Luondduguovddáža šiljus vulget njealje luonddubálgá iešguđetge guhkkodagas, mat dálvet doibmet merkejuvvon muohtagáma ja dálvevázzinmađiidan. 3, 6 ja 7 km:a guhkkosaš bálgáid guoras lea goahti ja dollasadji.
  • Urpiainen (1 km)
   • Dollo rabas dálvet ja dálvevázzinmáđidjan.
  • Koppelo (3 km).
  • Kuukkeli (6 km).
   • Bálgá álgogeažis 2 km:a mátkkis leat guovllu soahtehistorjjálaš čuozáhagaid oahpistantávvalat. Čuozáhagat gullet nuppi máilmmisoađi áigásaš duiskalaš Schultzwall-bealuštanstašuvdnii.
   • Bálgás vuolgá merkejuvvon geinnodat Soabbada luonddumeahccái. Geinnodat lea ovtta guvlui 15 km, ja dan guoras vuolgá bálggis Pyhä-Nattasii (2 km).
  • Geologalaš bálggis (7 km)