Urho Kekkonena álbmotmeahcci fállá guossái fiinna luondduoaidnámušaid ja miellagiddevaš kulturhistorjjálaš báikkiid. Oainne imašlaš duottaroidnosiid, čuvgesčázát duottarluobbaliid, nuortalaččaid boares ássansajiid ja ceakko skurččuid, main muohta bissu gitta guhkás geassái. Álbmotmeahcis lea maiddái juovlastálu ássanbáiki Bealljeduottar.

Paratiisikuru. Govva: Eerika Niemelä

Álbmotmeahci vuođđooassi

Álbmotmeahci vuođđooasi oaidnámušaide gullet:

 • Rumakuru (Romesskurču)
 • Pääsiäiskuru (Beassášskurču)
 • Niilanpää gárdi 
 • Suomunruoktu boares gámpá 
 • Suomujoga nuortalašgieddi
 • Oskarinkoski nuortalašgieddi
 • Rájijovsseha ássangieddi

Suoločielggi meahcceoassi

Suoločielggi meahcceoasi oaidnámušaide gullet:

 • Sokosti
 • Luirojávri
 • Ukselmapää
 • Paratiisikuru
 • Pirunportti (Biropoarta)
 • Lumikuru (Muohtaskurču)

Nuorttijoga meahcceoassi

Nuorttijoga meahcceoasi oaidnámušaide gullá ee.:

 • Nuorttijoga ávži

Giemajoga-Soabbada meahcceoassi

Giemajoga-Soabbada meahcceoasi oaidnámušaide gullá ee.:

 • Bealljeduottar (Korvatunturi)