Nuorttijoga meahcceoasi ja Giemajoga-Soabbada meahcceoasi oaidnámušat

Nuorttijoga meahcceoassi

Nuorttijoga ávži. Govva: Kirsi Luonuankoski

Nuorttijoga ávži

Urho Kekkonen álbmotmeahci nuortalulágeahčen lea Nuorttijoga ávži, man gaskka Nuorttijohka mohkohallá. Ávžái beassá oahpásmuvvat Nuorttijoga vánddardanjohtolaga mielde.

Giemajoga-Soabbada meahcceoassi

Bealljeduottar. Govva: Timo Reinvuo

Bealljeduottar

Bealljeduottar várra dovdojuvvo vuosttažettiin juovlastálu ruovttubáikin! Dat lea áibbas riikka nuorttageahčen dasttán Ruošša rájis. Bealljeduottar lea ártegislágan golmmačohkat báktehivvodat. Duottaralážiin lea hui čielga hápmi ja dat sulastahttet beljiid, maid mielde duoddarii lea várra navdojuvvon diekkár namma. Bealljeduottar lea riikkaráji lahkosiin rádjeavádagas, ja nuba dohko ii beasa iehčanassii mannat. Lagas Bealljeduottarmarrasis gal beassá fitnat vánddardanjohtolaga mielde ja dakko sáhttá hervvošit ieš Bealljeduoddara.