Filmmat auditorias

3.3.2021
Koronavirusa geažil luonddusge lea ágga atnit dorvogaskkaid ja čuovvut earenoamáš giehtahygieniija ee. stobuin, dolastallanbáikkiin ja hivssegis fitnamiid maŋŋá. Meahciráđđehusa linnjemat ja rávvagat beaiváduvvojit, go almmolaš koronarávvagat šaddet dárkileabbon.
Geahča lassidieđuid ja čuovo min rávvagiid.

 • Pallas-Yllästunturin kansallispuisto (20 min)
  • Filbma duottarluonddus ja dan eallimis.
  • Giella: Suoma, eaŋgalaš, duiskka ja fránska gielat.
 • Jerisjärven apaja - kalatapahtuma (25 min)
  • Dokumenteren Jerisjávrri guolástandáhpáhusas.
  • Giella: Suomagiella
 • Metsä (18 min)
  • Čájáhus suopmelaš vuovddis.
  • Giella: suoma, ruoŧa, eaŋgalas, duiskkagielat..
 • Luonto palaa (15 min)
  • Prográmma vuvddiid ja jekkiid dahkamis daid ovdalaš hápmái.
  • Gielat: suoma, ruoŧa, eaŋgalas.
 • Polkuja Naturaan (12 min)
  • Natura - 2000 –fierpmádaga ulbmilat, luonddutiippat ja Natura-guovlluid geavaheapmi.
  • Giella: Suomagiella.
 • Parasta ennen (26 min)
  • Prográmma evolušuvnnalaš ja luonddu nuppástusleavttus.
  • Giella: Suomagiella.
 • Ennallistamalla ehommaksi (15 min)
  • Prográmma luonddudili máhcaheamis.
  • Gielat: suoma, ruoŧa, eaŋgalas.
 • Työn ja eläinten maisema (15 min)
  • Prográmma árbevirolaš duovdagiin ja daid fuolaheamis.
  • Gielat: suoma, ruoŧa, eaŋgalas.
 • Ihmeellinen Itämeri (9 min)
  • Prográmma nuortamearas ja dan mearkkašumis.
  • Gielat: suoma, ruoŧa, eaŋgalas.
 • Arktiset tulet (45 min)
  • Filbma Frankriikka gonagas Ludvig Filip I sádden tuvragotti dutkanmátkkis Sápmái jagiin 1838–39 oahpisteaddjin girkohearrá Lars Levi Laestadius. 
  • Giella: Suomagiella.