Bállás-Ylläsduoddara eará johtolagat

14.7.2021
Vuovde- ja gulubuollinváruhusa (ilmatieteenlaitos.fi, suomagillii) áigge dolastallan lea lobálaš dušše bohcciiguin, gokčojuvvon dolastallanbáikkiin sihke ávdinstopuid ja barttaid dollasajiin earenoamáš várrugasvuođain. Dola cahkkeheaddji vástida álo dolastallama dorvvolašvuođas. Válddathan vuhtii, ahte dolastallan dain sáhttá gildojuvvot báikegottiid guovdu.
 • Heahttá - Bállás -johtolat, 55 km

Heahttá - Bállás -johtolat lea Suoma boarráseamos ja okta bivnnuheamos vánddardanjohtolagain. Dan linnjágeassin dahkkui juo 1934.

Vánddardeaddji stuorra rehppo sealggis unna beatnagaččain. Duoddarat oidnojit duogážis.

 • Bálvalusat:

  • ávdinstohpu Bassičearu vuolde, láhttogáffestohpu giđa čuoigansesoŋŋa áigge
  • ávdinstohpu Sioskurus (16 olbmo)
  • ávdinstohpu Tappuris (8 olbmo)
  • ávdinstohpu Pahakurus (6 olbmo)
  • ávdinstohpu ja sávdnji Hánnoguras (16 + 16 olbmo)
  • ávdinstohpu Montellis (4 olbmo)
  • ávdinstohpu Nammalguras (20 olbmo)
  • várrehusstohpu Sioskurus (8 olbmo)
  • várrehusstohpu Hánnoguras (12 + 12 olbmo)
  • várrehusstohpu Nammalguras (12 olbmo)
  • goahti nisttiid borramii ja dolastallamii Suvašguras
  • goahti Rihmakurus
  • goahti Hánnoguras
 • Ylläs - Bállás -johtolat, 69 km

Duovdagiiddis dáfus čáppa johtolat, mii báikkuid mohkohallá vuvddiin ja báikkuid goarbmu čearuide, lea easka ođđasit merkejuvvon dihkáiguin meahccái. Johtolagas vánddardeaddji ferte váldit dealttá fárrui, daningo ávdinstobut eai leat, ja earáge bálvalanráhkadusat leat easka plánejuvvome. Johtolaga ollesguhkkodat lea s. 69 km, Ylläs - Rauhala 46 km, Rauhala - Bállás 23 km, ja dat lea merkejuvvon oránsa moalamearkkaiguin.

Johtolahkii sáhttá vuolgit Ylläsis Luondduguovddáš Kellokasis dehe Bállásis Bállásduoddara luondduguovddážis. Go vuolgá Kellokasis šaddá luoitádit Varkaankuru mielde Kesänkijärvii. Jávrri oarjegeaži bakte mannojuvvo Kesänkitunturi oarjeravdda Hangaskurui. Hangaskuru lávo luhtte jotket Kolmentunturi gurrii Kotamajai, gos lea dálvesesoŋŋa áigge rabas gáfestallanstohpu. Kotamajas jorgaluvvo oarjjásdavás ja Pyhätunturi ja Kukastunturi gaskasaš gura Äkässáivva ávžejávrái ja de Peurakaltioi. Peurakaltios mannojuvvo Äkäskero čohka bakte davás. Äkäsjärvi nuorttabeale čearuid, Mustakero, Kolvakero ja Kesälaki bakte ollejuvvo Jerisjávrri nuortagáddái, gos lea Rauhala gilli. Rauhalas johtolat joatká gili davábealde davás nu ahte manná álggos duoddariid vuolleriiddiid. Anuntivuoma maŋŋel johtolat sirdá allelii nu ahte manná vuohččan Koivakero ja de Keimiöjärvi nuorttabealde Mustakero bakte. Mustakero ávdinstobu maŋŋel johtolat manná Lommoltunturi oarjeravdda Bállásduoddariid guvlui.

 • Bálvalusat:

 • Ylläs - Levi -johtolat, 47 km

Johtolaga vuolginbáiki lea Luondduguovddáš Kellokas Äkäslompolos dehe Sirkka gilli Gihttelis. Johtolat lea merkejuvvon oránsafearggat moalamearkkaiguin ja johtolatruossain leat galbbat. Lákta báikkiide leat biddjon rasttildanmuorat. Kellokasas vuolggedettiin luoitáduvvo Varkaankuru mielde Kesänkijärvii. Jávrri oarjjábeale bakte johtolat manná Kesänkitunturi oarjeravdda Hangaskurui. Hangaskuru lávu luhtte johtolat joatká Kolmentunturi gurrii Kotamajai, gos lea dálvet rabas gáfestallanstohpu. Kotamajas johtolat joatká Lainio ja Pyhätunturi gaskasaš gura mielde Pyhäjärvi lulágeaži ávdinstohpui. Pyhäjärvis johtolat manná Aakenustunturi vuollefilttiid mielde Äkäslompolo - Gihttel -luddii. Aakenusjoki rastá manná šaldi ja dan maŋŋel ollejuvvo čievraluotta mielde Aakenusjärvi goahtái. Doppe jotkojuvvo Homevaara bakte Muusa beaivestohpui ja Pyhä- ja Kätkätunturi davábeale meahcceeatnamiid mielde jođedettiin ollejuvvo Sirkka gillái.

 • Bálvalusat:

 • Ylläs - Olos -johtolat, 69 km

Vuolginbáikin lea Luondduguovddáš Kellokas dehe Olostunturi turismaguovddáš. Johtolat lea merkejuvvon oránsafearggat moalamearkkaiguin ja johtolatruossain leat galbbat. Lákta báikkiide leat biddjon rasttildanmuorat.

Kellokasas vuolggedettiin mannojuvvo Ylläs - Levi johtolaga mielde Kotamajai. Kotamajas jorgaluvvo oarjjásdavás ja mannojuvvo Pyhätunturi ja Kukastunturi gaskasaš gura mielde Äkäsjoki-gierragii. Äkäsjoki lahkosiin mannojuvvo davás guvlui ja ollejuvvo álggos Äkässaivo ávžejávrái ja de Peurakaltioi. Peurakaltios mannojuvvo Äkäskero oarjjábeale Äkäsmyllyi, millogáfea lea rabas sesoŋŋaid áigge. Äkäslompolo - Muotkavaara -luotta rasttildeami maŋŋel jotkojuvvo meahcceeatnamiid mielde Ruostevaara ávdinstohpui. Doppe Juuvanrova ja Kuusikonmaa ávdinstobuid bakte ollejuvvo Olostunturi davábeale Olosa turismaguovddážii.

 • Bálvalusat:

  • Peurakaltio gáfestallanstohpu lea rabas sesoŋŋaáiggiid.
  • Äkäsmylly gáfestallanstohpu lea rabas turismma sesoŋŋaáiggiid.
  • Juuvanrova ávdinstohpu
  • Kuusikonmaa ávdinstohpu
  • Pahtavaara ávdinstohpu