Ovttasbargobeliid fállan bálvalusat Báišduoddara guovllus

Čuovvovaš fitnodagat dahje eará ovttasbargobealit fállet bálvalusaid Baišduoddara meahcis. Dain lea ovttasbargosoahpamuš Meahciráđđehusain, ja dat ollašuhttet bistevaš luondduturismma prinsihpaid (metsa.fi) doaimmadettiineaset meahcceguovllus.

Oahpistuvvon reaissut

Boradan- ja kafeabálvalusat

Fievrridanbálvalusat

Idjadan- ja gohttensadjebálvalusat

Bierggasláigoheapmi