Bállás-Ylläsduoddara álbmotmeahci ovttasbargoguoimmit

17.1.2022
Oahpásmuva koronadorvvolašvuođarávvagiidda ovdal go vuolggát tuvrii dahje galledat luondduguovddážiin.

Liminganlahti luondduguovddáš lea gitta 1.1.-4.2.2022. Suoma luondduguovddáš Haltia lea gitta 10.1.-1.2.2022. Koli luondduguovddáš Ukko lea gitta 1.1.-26.1.2022. Kuusamo bálvalanbáiki Karhuntassu lea gitta 13.1.-31.1.2022.

Suoma eará luondduguovddážiin gáibidat ámadadjosuoji geavaheami ja 2 m dorvogaskka čuovvuma. Lassin anus sáhttet leat koronapássa ja/dahje áššehasmearri ráddjejuvvon. Dárkkis dieđuid luondduguovddážiid siidduin. Ráddjehusaid fámusáigi lea guvllolaš. Dárkilut guvllolaš dieđut (suomagillii) leat guovlluhálddahusdoaimmahaga siidduin.
Govva: Maarit Kyöstilä/MH.

Čuovvovaš fitnodagat ja oktašasbargoguoimmit lágidit bálvalusaid Bállás - Ylläsduoddara álbmotmeahcis. Sis lea oktašasargosoahpamuš Meahciráđđehusain ja sii ollašuhttet bistevaš luondduturisma prinsihpaid (metsa.fi) doaimmadettiin álbmotmeahcis.

Dáhpáhusat

Fitnodatdoallái

Meahciráđđehusa ráhkadusaid ja máđijaid ala dorvvastan fitnodatdoaibma dárbbaša soahpamuša Meahciráđđehusain. Bálvalanráhkadusaid ávkkástallan fitnodatdoaimmas lea mávssu vuollásaš.