Bállás-Ylläsduoddara kárttat

17.1.2022
Oahpásmuva koronadorvvolašvuođarávvagiidda ovdal go vuolggát tuvrii dahje galledat luondduguovddážiin.

Liminganlahti luondduguovddáš lea gitta 1.1.-4.2.2022. Suoma luondduguovddáš Haltia lea gitta 10.1.-1.2.2022. Koli luondduguovddáš Ukko lea gitta 1.1.-26.1.2022. Kuusamo bálvalanbáiki Karhuntassu lea gitta 13.1.-31.1.2022.

Suoma eará luondduguovddážiin gáibidat ámadadjosuoji geavaheami ja 2 m dorvogaskka čuovvuma. Lassin anus sáhttet leat koronapássa ja/dahje áššehasmearri ráddjejuvvon. Dárkkis dieđuid luondduguovddážiid siidduin. Ráddjehusaid fámusáigi lea guvllolaš. Dárkilut guvllolaš dieđut (suomagillii) leat guovlluhálddahusdoaimmahaga siidduin.

Gávnnat álbmotmeahci bálvalusaid Retkikarttas mii lea vuollin. Sáhtát lihkahit kártta sáhpániin ja dáppidit ja doppidit dan +/- boaluin. Olgeš ravdda symbolain oaččut oidnosii iešguđet máđidjadiippaid ja boddosajiid.

Deaddiluvvon kárttat

  • Čáhcejeahkki olgolihkadankárta Bállás Heahttá Olos, 1:50 000 / 1:25 000 (Vedenkestävä ulkoilukartta Pallas Hetta Olos). Karttakeskus 2021.
  • Bállás Heahttá Vánddardanoahpistangirji ja kárta, 1:50 000 (Pallas Hetta Retkeilyopas ja kartta, 1:50 000). Joel Ahola ja Karttakeskus 2018.
  • Čáhcejeahkki kárta Levi Ylläs, 1:25 000 (Vedenkestävä kartta Levi Ylläs, 1:25 000). Calazo Förlag 2020.
  • Čáhcejeahkki kárta Heahttá Bállás Ylläs, 1:50 000 (Vedenkestävä kartta Hetta Pallas Ylläs, 1:50 000). Calazo Förlag 2019.
  • Čáhcejeahkki olgolihkadankárta Ylläs Levi Aakenus, 1:50 000 (Vedenkestävä ulkoilukartta Ylläs Levi Aakenus, 1:50 000). Karttakeskus 2017.
  • Ylläsa guovllu dálvevaláštallankárta, 1:55 000 (Ylläksen alueen talviurheilukartta, 1:55 000). Ylläksen Matkailuyhdistys ry 2020.
  • Ylläsa geassejohtolatkárta, 1:55 000 (Ylläksen kesäreittikartta, 1:55 000). Ylläksen Matkailuyhdistys ry 2020.
  • Láhttokárta Heahtá láhtut, 1:70 000 (Latukartta Hetan ladut, 1:70 000). Ounaksen tunturiladut ry 2018.
  • Muoná olgolihkadankárta, 1:80 000 (Muonion ulkoilukartta, 1:80 000). Muonion Matkailu ry 2015.
  • Vánddardankárta GT Davvi-Suopma, 1:400 000. Karttakeskus 2016.