Boahtin Nuuksio álbmotmeahccái

Nuuksio álbmotmeahcci lea Kehä III:a davábealde riikkageainnuid 1 (Turunväylä) ja 120 (Vanha Porintie) gaskkas.

Luonddutuvrra álgočuoggát

Parkerenbáikkit leat:

Suoma luondduguovddáš Haltia: Nuuksiontie 84, Espoo

Haukkalampis: Haukkalammentie 32, Espoo

Högbackas: Kattilantie 31, Espoo

Kattilas: Kattilantie 424, Vihti 

Siikaniemis: Kolmoislammenranta, Espoo

Hotealla Nuuksio: Naruportintie 70, Kirkkonummi

Veikkolas: Soidentaantie, Kirkkonummi 

Kurjolampi: Valklammentie, Vihti

Nuuksio davvipoarta: Salmentie 100b, Vihti

Biillain

 • Álbmotmeahci nuorta- ja davábeallái sáhttá vuodjit nu, ahte Nupuringeainnus (geaidnu 110, boares Turkugeaidnu) jorggiha davás Brobackangeidnui Nupuri buohta. Brobackangeaidnu rievdá Nuuksiogeaidnun ja dan galgá vuodjit Solvalla Urheiluopisto meaddel. Go vuodjá Haukkalampii galgá jorggihit moatti kilomehtera Solvalla maŋŋel gurut guvlui. Go lea jođus davveoassái Kattilai, de galgá vuodjit Nuuksiogeainnu (Kattilantie) loahpa rádjái.
 • Álbmotmeahci lulit oassái galgá vuoddjit Veikkola bokte dahje Brobackangeainnus Siikajärvi galbbaid mielde.
 • Álbmotmeahci oarjeoassái galgá vuoddjit Veikkola bokte.

Geahča parkerenbáikkiid dárkilut čujuhusaid vuolit čuoggás.

Almmolaš fievrruiguin

Nuuksioi beassá vuohkkasit almmolaš fievrruiguin.

 • Álbmotmeahci nuorta- ja davveoassái johttá Espoo guovddážis busse nummár 245(A) (hls.fi, suomagillii). Geasseáigge bussiin sáhttá mannat gitta Nuuksio Kattilai, muhto dálvet maŋemus bissehat lea Nuuksiopääs. Espoo guovddážii beassá earret eará togain. Dain johtinfievrruiguin sáhttá measta álo geavahit guovlojohtolaga (seutu) bileahtat.
  • Haukkalampii gárta vázzinmátki lagamus bussebissehagas Haukkalammentie luoddaearus sullii 2 km.
 • Álbmotmeahci lulit oassái Siikarantai dahje Siikaniemii johttá busse nummár 238 (hls.fi, suomagillii), mii vuolgá Espoo Leppävaaras. Leppävaarai beassá lagasjohtolaga togain. Dain fievrruin dohkkejit guovlojohtolaga (seutu) bileahtat.
 • Álbmotmeahci oarjjabeallái Tervalampii manná Pohjolan liikenne (pohjolanliikenne.fi, suomagillii) fástavuorru Helssegis: Tervalampis gártá sullii moatti kilomehtera vázzinmátki álbmotmeahccái.

Kárttat

Elektrovnnalaš kárttat

Eará kárttat

 • Eanadatkárttat (Maastokartta) L413, 1:50 000. Kárttá sáhttá oastit Kártáguovddážis ja Eananmihtidandoaimmahagain.
 • Nuuksio-Luukki ulkoilukartta (sá. Nuuksio-Luukki olgolihkadankárta), 1:20 000, Karttakeskus 2013. Kárttáid sáhttá maid oastit earret eará Suoma luondduguovddážis Haltia, Haukkalampi oahpistanstobus geasseáigge, Kártaguovddážiin ja máŋggabealat girjegávppiin.
 • Nuuksio retkeilyopas & ulkoilukartta (sá. Nuuksio tuvraofelas & olgolihkadankárta) 1:20 000. Karttakeskus ja Retkeilymedia Ahola 2014. Kárttaid sáhttá maid oastit earret eará Haukkalampi oahpistanstobus geasseáigge, Kártaguovddážiin ja máŋggabealat girjegávppiin.
 • Nuuksion järviylängön geologinen retkeilykartta (sá. Nuuksio jávrebadjeeatnama geologalaš tuvrakárta)  1:25 000, Geologian tutkimuskeskus 2013. Suoma luondduguovddážis Haltia, Geologiija dutkanguovddážis ja máŋggabealat girjegávppiin.
 • Vuođđokárttat nummárat L4132 ja L4132, 1:25 000. Kártta sáhttá oastit Kártaguovddážis ja Eanamihtidandoaimmahagain.
 • Meahccekárttat nummárat 2041 07, 2041 8, 2041 10, 2041 11, 1:20 000. Kárttaid sáhttá oastit Kártaguovddážis ja Eanamihtidandoaimmahagain.
 • Oaivegávpotguovllu telefonkataloga kárta
 • Uusimaa tiekartta (sá. Uusimaa geaidnokárta) 1:150 000, 2011. Kárttaid sáhttá oastit Kártaguovddážiin ja máŋggabealat girjegávppiin.
 • GT tiekartta Etelä-Suomi (sá. GT geaidnokárta Lulli-Suopma), 2012, 1:250 000. Kárttaid sáhttá oastit Kártaguovddážiin ja máŋggabealat girjegávppiin.

Kárttaid vuovdinbáikkit