Perämeri oaidnámušat

14.7.2021
Vuovde- ja gulubuollinváruhusa (ilmatieteenlaitos.fi, suomagillii) áigge dolastallan lea lobálaš dušše bohcciiguin, gokčojuvvon dolastallanbáikkiin sihke ávdinstopuid ja barttaid dollasajiin earenoamáš várrugasvuođain. Dola cahkkeheaddji vástida álo dolastallama dorvvolašvuođas. Válddathan vuhtii, ahte dolastallan dain sáhttá gildojuvvot báikegottiid guovdu.

Guolástandoarjjabáikkit

Álbmotmeahci bivnnuheamos oaidnámušat leat boares, liekkus guolástandoarjjabáikkit Selkä-Sarvi, Iso-Huituri ja Pensaskari sulluin. Doarjjabáikkiin leat seilon boares visttit ja ráhkadusat dego fierbmegoikadanstellegat muitun árbevirolaš guolástankultuvrras. Selkä-Sarvi máttageaži guolástandoarjjabáikkiin lea lassin pooki dahjege dovddaldatdoardna  (arbevirolaš mearramearka) ja geđggiide derpojuvvon beaivvášdiimmut.

Selkä-Sarvi máttageaži guolástandoarjjabáikkiin lea ovddeštuvvon Ailinpieti guollestohpu, mii lea eret 1860-logus.

Bismmageađgi

Iso-Huituris lea stuorra 1300-logus geđggiin ráhkaduvvon rádjemearka, Bismmageađgi, Upsala ja Turku bismmaid logádasaid čáhcerádjá.