Pyhä-Luosto álbmotmeahcci

14.7.2021
Vuovde- ja gulubuollinváruhusa (ilmatieteenlaitos.fi, suomagillii) áigge dolastallan lea lobálaš dušše bohcciiguin, gokčojuvvon dolastallanbáikkiin sihke ávdinstopuid ja barttaid dollasajiin earenoamáš várrugasvuođain. Dola cahkkeheaddji vástida álo dolastallama dorvvolašvuođas. Válddathan vuhtii, ahte dolastallan dain sáhttá gildojuvvot báikegottiid guovdu.
Govva: Anna Pakkanen / Meahciráđđehus.

Pyhä-Luosto álbmotmeahci sárgojuvvon dovddaldat. Ovála dovddaldagas leat guovssat girdimin ja soarvi. Dovddaldaga olgoravddas lea deaksta: Pyhä-Luosto kansallispuisto nationalpark.Pyhä-Luosto álbmotmeahcis miljárddaid jagiid historjá čuovvu du mielde tuvrras. Gicco alážiidda geahča guraide – meahccesápmelaččaid bassi báikkit leat áibbaš lahka. Daid vuoigŋa buktá beaivetuvriige bassi vánddardeami dovddu. Álgovuovddi birastahttet duoddariid ráiddu, man beasat oaidnit guhkit vánddardanmátkkis Pyhätunturis Luostoi ollásit. Vuolgge oahpásnuvvat alccet ja luonddu ipmašiidda!

Guovllu dikšu: Meahciráđđehus, Lappi Luonddubálvalusat (Lapin luontopalvelut).

Dán siiddu čujuhus lea lundui.fi/pyhaluostoalbmotmeahcci.