Boahtin Pyhä-Luostoi

Pyhä-Luosto álbmotmeahcci lea Nuorta-Lappis, mátki Roavvenjárggas Luostoi lea sullii 115 km ja Giemajávrris Pyhätunturii (geaidnu nummir 962) 47 km. Davvin Soađegilis Torvises (geaidnu nummir 962) lea mátki sullii 40 kilomehtera. Lagamus girdišillju lea Roavvenjárggas ja ruovdegeaidnostašuvdna Giemajávrris.
Álbmotmeahci giliid, Pyhä ja Luosto, gaska nubbi nuppis lea 25 km.

Meahccereaissu vuolginsajit

Vuolggasajit máđijaide leat Pyhätunturis luondduguovddáš Naavas ja Luostos Luostonporttis. Naavas gánneha jearrat dárkilut dieđuid máđijain ja daidda beassamis.
Pyhä-Luosto máđijaide beassá maiddái Rykimäkero ja Luostonloma parkerensajiin ja geassit Huttujärvii (retkikartta.fi, suomagillii) doalvu meahccebiilageainnus.

Linnjábiillain Pyhä-Luostoi

Togain ja girdingiettis lea linnjábiilaoktavuohta (matkahuolto.fi, suomagillii) Pyhä-Luostoi. Oza oktasašjohtolaga linnjáid ja áigetávvaliid (traficom.fi, suomagillii).

Biillain Pyhä-Luostoi

Luondduguovddáš Naava parkerensadji, Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi (Pelkosenniemi). Biilla sáhttá parkeret luondduguovddáža parkerenbáikái dahje almmolaš parkerensadjái luondduguovddáža bálddas. Dálvebajásdoallu. Sadji lea sullii 100 biilii.

Luostonportti parkerensadji lea Luosto čierastallanmilliid vulogeahčen. Dálvebajásdoallu. Sadji lea sullii 200 biilii.

Luostonloma parkerensadji lea Pyhä-Luosto-geainnu (nr 926) guoras, sullii 4 km Luostos Torvinena guvlui. Sadji lea sullii 20 biilii.

Rykimäkero parkerensadji lea Pyhä ja Luosto gaskkas (geaidnu nummir 962), Luostos sullii 5,5 km ja Pyhäs sullii 19 km. Sadji lea sullii 20 biilii.

Huttujärventie parkerensadji lea geavahusas dušše geassit. Dat lea Huttujärvii doalvu meahccebiilageainnu guoras, áibbas álbmotmeahci rájá alde. Geaidnu manná tunturities (nummir 962) sullii 8 km Pyhäs Luosto guvlui. Luoddaearus parkerensadjái lea sullii 2 km gáržžes ja gaskkaid fuones ortnegis leahkki geaidnu. Ii dálvebajásdoallu. Sadji lea sullii 10 biilii.