Johtinoktavuođat

Almmolaš fievrruiguin

 • Roavvenjárgii ja Giemajávrái boahtti junáin ja girdiin lea oktavuohta (www.matkahuolto.fi, suomagillii) linnjábiillain Pyhä-Luostoi. Duottarguovddážiid gaskkas lea beaivválaččat Tunturipikavuoro (www.pyha.fi, suomagillii), dálvit oktavuođat leat máŋgii beaivvis.

Meahciráđđehus © 2013

Biillain

 • 4-geainnus gaskkas Roavvenjárga – Soađegilli jorgala Torvinen gili bokte geaidnu (nr 962) Pyhä-Luostoi.
 • 4-geainnus, Aska gilis jorgala geaidnu Alakitisii (nr 19746), mii doalvu maiddái Pyhä-Luostoi.
 • 5-geainnus Giemajávri – Pelkosenniemi gaskkas jorgala Vuostimo gili bokte geaidnu (nr 962) Pyhä-Luostoi.
 • Geainnuid guoras leat buorit oahpistangalbbat.
 • Biilla sáhtát guođđit Luosto čierastallanmilliid dahje Hotealla Pyhätunturi parkerenbáikái dahje Pyhä-Luosto -geainnu (nr 962) guora Ragataláža dahje Luostoloma parkerenbáikái.
 • Vuodjinráva Pyhä-Luoston luondduguovddáš Naavai.

Meahccereaissu vuolginsajit

 • Vuolggabáikin doaibmá parkerenbáiki Luosto čierastallanmilliid vulogeahčen. Luosto poartta oahpistantávvalat leat áibbas parkerensaji lahkasiin. Pyhä-Luosto luondduguovddáš Naava doaibmá vuolggabáikin Baseduoddara geažes. Pyhä-Luosto máđijaide beassá maiddái meahccebiilageainnus, mii doalvu Huttujärvii sihke Ragataláža ja Luostoloma parkerenbáikkiin.

Kárttát

Elektrovnnalaš kárttat

 © Meahciráđđehus 2014

Eará kárttat

 • Pyhä-Luosto duottarkárta, 1:25 000, Calazo 2018. Kárta sáhttá oastit ee. Luondduguovddážis Naavas ja Calazos.
 • Pyhä-Luosto olgolihkadankárta, 1:50 000, Karttakeskus 2014. Kárta sáhttá oastit ee. Luondduguovddážis Naavas, Karttakeskusis, Eanamihtidanlágádusas ja buorre girjegávppiin.
 • Pyhä-Luosto -Geologalaš vánddardankárta (+rávagirji), 1:50 000, GTK 2007. Kárta sáhttá oastit ee. Luondduguovddážis Naavas.
 • Salla-Savukoski olgolihkadankárta, 1:100 000, Karttakeskus 2016. Kárta sáhttá oastit ee. Luondduguovddážis Naavas, Karttakeskusis, Eanamihtidanlágádusas ja buorre girjegávppiin.
 • Davvi-Suoma tuvrakárta (GT-kárta), 2016, 1:400 000. Kárta sáhttá oastit ee. Karttakeskusis ja buorre girjegávppiin.

Kárttaid vuovdinbáikkit

Parkerenbáikkit

Baseduottaris

 • Luontotie 1, Pyhätunturi
 • lagasas lea maid stuorit parkerenbáikki

Luostos

 • Hotealla Luostotunturi, Luostontie 1, Luosto

Meahccereaissu dieđihančálus

Suunnittelun avuksi - ei maastokäyttöön

Pdf-vuorká, 3438 kt
(julkaisut.metsa.fi)

Meahccereaissu dieđihančálus

Suunnittelun avuksi - ei maastokäyttöön

Pdf-vuorká, 1,3 Mt
(julkaisut.metsa.fi)