Pyhä-Luosto kárttat ja johtinoktavuođat

14.7.2021
Vuovde- ja gulubuollinváruhusa (ilmatieteenlaitos.fi, suomagillii) áigge dolastallan lea lobálaš dušše bohcciiguin, gokčojuvvon dolastallanbáikkiin sihke ávdinstopuid ja barttaid dollasajiin earenoamáš várrugasvuođain. Dola cahkkeheaddji vástida álo dolastallama dorvvolašvuođas. Válddathan vuhtii, ahte dolastallan dain sáhttá gildojuvvot báikegottiid guovdu.

Johtinoktavuođat

Almmolaš fievrruiguin

Biillain

 • 4-geainnus gaskkas Roavvenjárga – Soađegilli jorgala Torvinen gili bokte geaidnu (nr 962) Pyhä-Luostoi.
 • 4-geainnus, Aska gilis jorgala geaidnu Alakitisii (nr 19746), mii doalvu maiddái Pyhä-Luostoi.
 • 5-geainnus Giemajávri – Pelkosenniemi gaskkas jorgala Vuostimo gili bokte geaidnu (nr 962) Pyhä-Luostoi.
 • Geainnuid guoras leat buorit oahpistangalbbat.
 • Biilla sáhtát guođđit Luosto čierastallanmilliid dahje Hotealla Pyhätunturi parkerenbáikái dahje Pyhä-Luosto -geainnu (nr 962) guora Ragataláža dahje Luostoloma parkerenbáikái.
 • Vuodjinráva Pyhä-Luosto luondduguovddáš Naavai.

Meahccereaissu vuolginsajit

 • Vuolggabáikin doaibmá parkerenbáiki Luosto čierastallanmilliid vulogeahčen. Luosto poartta oahpistantávvalat leat áibbas parkerensaji lahkasiin. Pyhä-Luosto luondduguovddáš Naava doaibmá vuolggabáikin Baseduoddara geažes. Pyhä-Luosto máđijaide beassá maiddái meahccebiilageainnus, mii doalvu Huttujärvii sihke Ragataláža ja Luostoloma parkerenbáikkiin.

Kárttát

Elektrovnnalaš kárttat

Eará kárttat

 • Pyhä-Luosto duottarkárta, 1:25 000, Calazo 2018. Kárta sáhttá oastit ee. Luondduguovddážis Naavas ja Calazos.
 • Pyhä-Luosto olgolihkadankárta, 1:50 000, Karttakeskus 2014. Kárta sáhttá oastit ee. Luondduguovddážis Naavas, Karttakeskusis, Eanamihtidanlágádusas ja buorre girjegávppiin.
 • Pyhä-Luosto -Geologalaš vánddardankárta (+rávagirji), 1:50 000, GTK 2007. Kárta sáhttá oastit ee. Luondduguovddážis Naavas.
 • Salla-Savukoski olgolihkadankárta, 1:100 000, Karttakeskus 2016. Kárta sáhttá oastit ee. Luondduguovddážis Naavas, Karttakeskusis, Eanamihtidanlágádusas ja buorre girjegávppiin.
 • Davvi-Suoma tuvrakárta (GT-kárta), 2016, 1:400 000. Kárta sáhttá oastit ee. Karttakeskusis ja buorre girjegávppiin.

Kárttaid vuovdinbáikkit