Čeʹvetjääuʹr – Njauddâm vuuʹd tääuʹjmõs kõõččmõõžž

Liâ-a Njauddâmjooǥǥ pâʹjjel moost?

Liâ, moost liâ Čeʹvetjäuʹrr – Pulmank -peelktõõǥǥâst Opukasjääuʹr viõstârbeäʹlnn da Sääʹmpälggaz kuâŋŋsest Njauddâm reddviâstârbeäʹlnn.

Koʹst vuäǯǯ tollstõõllâd?

Tollstõõllmõš lij seännum pâi tollsõõʹjin da kååvaspaaiʹǩin. Meäʹccpueʹllemvaaʹrr äiʹǧǧen tool ij vuäǯǯ raajjâd ni tollsââʹjjpaaiʹǩid – pâi reissǩeʹttemčeinnǩin ǩeâttmõš lij seännum.

Ǩeârõkäiʹǧǧ

Ǩeârõkäiʹǧǧ älgg čohččmannu aalǥbeäʹlnn da peštt kueʹhtt kolmm neäʹttel.