Lââʹssteâđ Väʹččrest

Lââʹssteâđaid Väʹččär poostaijânnamvuuʹd kääzzkõõzzin vuäǯǯ lääʹddǩiõllsa seeidain.

Vuuʹd raʹddai: Meäʹcchalltõs, Sääʹmjânnam Luâđkääzzkõõzz (lääddas) (Lapin Luontopalvelut).

Õõlmtõõzz

  • Lääʹddjânnam poostaijânnam -čuäjtõs
  • Väʹččär - poostaijânnam tueʹǩǩen
  • Väʹččär poostaijânnam mieʹcci šõddmõš
  • Kaldoaivi da Väʹččär poostaijânnamvuuʹdi låʹddvââʹllj
  • Aanar Sääʹmjânnam luâtt- da låʹddpäiʹǩǩvueʹppes
  • Lääʹddjânnam reissvueʹppes
  • Laaksonen, J. da Partanen, S. 2002: Meäʹccǩeâmp - Tâʹvv-Lääʹddjânnam ǩeâmp da mainnâz. Edita 200 s.
  • Lehtola, T. 1998: Koolm koonǥõõzz jânnam - histoor Aanar, Gummerus. 495 s.
  • Lehtola, T. 1997: Sääʹmjânnam eeʹjjdoohhat. Gummerus. 318 s.
  • Paulaharju, S. 1965: Tuâkk-Sääʹmjânnam. WSOY. 279 s.