Ovttasbargobeliid fállan bálvalusat Baišduoddara guovllus

Čuovvovaš fitnodagat dahje eará ovttasbargobealit fállet bálvalusaid Baišduoddara meahcis. Dain lea ovttasbargosoahpamuš Meahciráđđehusain, ja dat ollašuhttet bistevaš luondduturismma prinsihpaid (www.metsa.fi, suomagillii) doaimmadettiineaset meahcceguovllus.

Oahpistuvvon reissut

 • Alma Arktika (www.almaarktika.fi, suomagillii)
  • Vázzin, čuoigan, guolástus, guoikkaluoitin, muohtagámasvázzin, murjen, meahcástus, skohtervuodjin, sihkkelastin, meallun ja temátuvrrat
 • Lomakylä Valle (www.holidayvillagevalle.fi, suomagillii)
  • Vázzin, čuoigan, guolástus, muohtagámasvázzin, meahcástus, guobbariid čoaggin, skohtervuodjin, sihkkelastin, boazovuodjentuvrrat dahje -safára ja temátuvrrat

Boradan- ja kafeabálvalusat

 • Lomakylä Valle (www.holidayvillagevalle.fi, suomagillii)
  • Restoránŋŋa ja olgoboradeapmi bálvalusat

Fievrridanbálvalusat

 • Alma Arktika (www.almaarktika.fi, suomagillii)
  • Njelljejuvllain ja skohterfievrridan bálvalusat
 • Lomakylä Valle (www.holidayvillagevalle.fi, suomagillii)
  • Fatnasafievrridan bálvalusat

Idjadan- ja gohttesadjebálvalusat

 • Alma Arktika (www.almaarktika.fi, suomagillii)
  • Sávnni ja barta láigoheapmi
 • Lomakylä Valle (www.holidayvillagevalle.fi, suomagillii)
  • Hotealla, čoahkkinsaji ja barta láigoheapmi

Bierggasláigoheampi

 • Alma Arktika (www.almaarktika.fi, suomagillii)
  • Muohtagápmagat,  čuoiganbiergasat, meahcce- ja fatbikesihkkelastin
 • Lomakylä Valle (www.holidayvillagevalle.fi, suomagillii)
  • Fatnasat ja muohtagápmagat