Filmmat auditorias

16.10.2019
Hánnogura ávdin- ja várrehusstobu gáivvos leat ain baktearat. Čázi galgá vuoššat ovdalgo dan geavaha.
Govva: Juha Kalaoja.
 • Pallas-Yllästunturin kansallispuisto (20 min)
  • Filbma duottarluonddus ja dan eallimis.
  • Giella: Suoma, eaŋgalaš, duiskka ja fránska gielat.
 • Jerisjärven apaja - kalatapahtuma (25 min)
  • Dokumenteren Jerisjávrri guolástandáhpáhusas.
  • Giella: Suomagiella
 • Metsä (18 min)
  • Čájáhus suopmelaš vuovddis.
  • Giella: suoma, ruoŧa, eaŋgalas, duiskkagielat..
 • Luonto palaa (15 min)
  • Prográmma vuvddiid ja jekkiid dahkamis daid ovdalaš hápmái.
  • Gielat: suoma, ruoŧa, eaŋgalas.
 • Polkuja Naturaan (12 min)
  • Natura - 2000 –fierpmádaga ulbmilat, luonddutiippat ja Natura-guovlluid geavaheapmi.
  • Giella: Suomagiella.
 • Parasta ennen (26 min)
  • Prográmma evolušuvnnalaš ja luonddu nuppástusleavttus.
  • Giella: Suomagiella.
 • Ennallistamalla ehommaksi (15 min)
  • Prográmma luonddudili máhcaheamis.
  • Gielat: suoma, ruoŧa, eaŋgalas.
 • Työn ja eläinten maisema (15 min)
  • Prográmma árbevirolaš duovdagiin ja daid fuolaheamis.
  • Gielat: suoma, ruoŧa, eaŋgalas.
 • Ihmeellinen Itämeri (9 min)
  • Prográmma nuortamearas ja dan mearkkašumis.
  • Gielat: suoma, ruoŧa, eaŋgalas.
 • Arktiset tulet (45 min)
  • Filbma Frankriikka gonagas Ludvig Filip I sádden tuvragotti dutkanmátkkis Sápmái jagiin 1838–39 oahpisteaddjin girkohearrá Lars Levi Laestadius. 
  • Giella: Suomagiella.