Duottar-Sámi luondduguovddáš

Duottar-Sámi luondduguovddáža bissovaš ja molsašuvvi čájáhusat addet čiekŋalis gova davimus Sámi luonddus ja kultuvrras.

Materiálat

  • Bállas-Ylläsduoddara álbmotmeahccái láktaseaddji materiálat gávdnojit dáppe.
  • Ama muittát, ahte luonddusuodjalanguovllus lea rásiid čoaggin ja elliid dutkan ráddjejuvvon. Oahpásnuva guovllu ortnetnjuolggadusaide.

Govva: Juha Kalaoja

Luonddu ofelastimat

  • Luondduguovddážis ordnejuvvojit iešguđetgelágan oahpahusbottut. Loga lasi
  • Meahciráđđehusa ovttasbargofitnodatdoallit ordnejit ofelaston tuvrraid ja ofelastimiid čájáhusain sávaldagaid mielde.

Tuvrarávvagat

  • Jyppyrävárri loktana dalán luondduguovddáža duohken. Jyppyrä bálggis (1,6 km) doalvu du várrečohkkii, gos rahpasa máilmme fiinna oidnolat Ovnnesjávrái ja Pyhäkeroi.
  • Peurabálgás (2 km) sáhttá oahpásnuvvat dološ goddebivdui.

Boradeamit