Áiggeguovdilis dieđut Jeagelveaji johkasápmelaš dálu birra

Meahcceráđđehusa luonddubálvalus ordnii geasset 2015 Jeagelveaji visttiid ja njáskkai šillju. Ráhkkanusat, mat ledje fuonimus ortnegis, leat divvojuvvon. Meahcceráđđehus leamaid kárten šillju šattuid ja ráhkadii kártema vuođul guvollu dikšunplána.  

Dálu elerávdnjevuogádat ođasmahttui čakčat 2015. Divoduvvon váldovisti liggejuvvo vai gáhttu ja láhttivuolle bissot ortnegis. 

Geassit 2016 Jeagelveaji giettis dollojuvvui WWF eaktodáhtolašleaira. Vahku áigge ceggejedje doalu birra vážosáiddi ja vesáluvvan gieddi njáskojuvvui. Šillju lavdnjegoahtái skáhppojedje ođđa lavnnjiid.

Geassit 2017 ožžo goahtái ođđa lavnnjiid ja ceggejedje váldogeainnu lusa lahkonan- ja báikeoahpistantávvaliid. Doalu šilljobirrasa ledje sávzzat dikšumin. Dát lihkostuvvan geahččaleapmi jotkojuvvo boahttevuođas.

Sávzzat geassit 2018. Govva: Marinella Himari

Eará fierbmebálvalusat