Marastat  ja Viibosduottar

Álbmotmeahci gaskaoasi hálddaša heailla meahci čábbaseamos duovdda: badjel 70 km guhkkosaš Leammi, ja dan birrasa Marastat ja Viibosduoddarat. Leammileagi vilttiid gokčá boares beahcevuovdi, makkár ii dáidde gávdnot eará sajis Suomas.

Meahci davvefiesttar- ja davveosiin leat Skiehččanjohka ja Fášku. Duovdagis vuhtto čielgasit davvivuohta. Johkalegiid beahcevuvddiin leat valjis oanehis ja gassa áikkat.

Leammi johkaleagit. Govva: Tuija Kangasniemi/MH.

Johkalegiin bajás manadettiin beahcevuovddit nuppástuvvet dađistaga soahkevuovdin ja loahpas guorba alážin. Duoddariid alážiin oaidná davvi luonddu garasvuođa. Nuppe dáfus alimusge alážiin lea eallin, ja doppe sáhttá oaidnit viehka hárvenaš duottarlotti, girona. Bajás gánneha gakcut jo fiinna duovdagiid dihte, dasgo buorre dálkin badjosis oaidná logiid kilomehteriid duohkái. 

Anárjohka ja Skiehččanjohka ovttasduvvet. Govva: Martti Rikkonen

Leammi Álbmotmeahccái gullet mihtilmasat maiddái viiddis jeakkit. Oassi jekkiin leat čáhccás opmujeakkit, maid ii sáhte rasttildit. Máttaoasi Riebanskáiddi jeakkit leat fas viiddis Áhpejeakkit, Riebanskáiddis manná maiddái guosa leavvanguovllu davverád¡á. Meahci davvioasi jekkiin sáhttá oaidnit lavdnjebalssaid.

Hárvenaš šattut ja eallit

Leammi Álbmotmeahcis gávdnojit ee. čuovvovaš áitatvuloš šattut: arnihkka, jeaggenarti, njeaššelukti, suoidnečoavddarássi, gieračoavdda, nuortagáiskkit, biikasiepman, nuortasiemanásti ja márjjáčoavdda. Guovllus hárvenaččat leat maiddái čáhppeslukti, duottarsillan ja alášbađverássi. Hárvenaš ealliin meahcis dihttojit ee. geatkkit ja soaittáhagas gumppet. 

Govva: Seppo Alatalo/ Vastavalo.

Geatki Leammis

Govva: Kari Kemppainen/Vastavalo.

Amas oidnosat - serpentiidnabávttit 

Govva: Arto Saikkonen/MH.

 

Meahciráđđehusa publikašuvnnat (suomagillii, julkaisut.metsa.fi)

Leammi álbmotmeahcci

  • Vuođđuduvvui jagi 1956
  • Viidodat 2860 km2

Leammi álbmotmeahci dovddaldat lea geatki