Če´vetjääu´r - Njauddâm vu´vdd

Govva: Petteri Polojärvi/MH.

Sää´mjânnam lään, Tâ´vv - Sää´mjânnam
Aanar
Vuu´d håidd Meä´cchalltõs.

 

Če´vetjääu´r - Njauddâm vu´vdd lij Lää´ddjânnam jäu´rr'reggsummuš vu´vdd. Če´vetjäu´rr da Kirakkajäu´rr di uu´ccab jääu´r mojjee tän põõstaijânnam vuu´d. Jääu´r liâ vuu´dest čiŋŋâl. Äälisjääu´r tâ´vvǩee´jj čiŋŋâlvuõtt lij joba 60 mettred. Vuu´dest liâ sie´ǩǩmie´cc, pe´ǩǩhajjsa pie´ccmie´cc (kuålvvâž), čeärrsue´ǩǩrååđ di vaiddâz äävtuõddâr. Vainosvuei´vv (268 m) da Õllvää´rr (Villavaara) pâ´jjne tuõddrin õll'jummu´šše.

Vu´vdd suäpp pei´vvreissa le´be määŋg peei´v jååttmõ´šše. Čuõkku â´lddvuõđâst da čuõkkukuâŋŋaz aazztummuužžâst peersteǩâni vu´vdd lij põõstainallšem. Če´vetjääu´r - Njauddâm vu´vdd kooll Aanar kåå´dd nuõrttpeä´l sää´mvoudda.