Čeʹvetjääuʹr - Njauddâm vuʹvdd

Govva: Petteri Polojärvi/MH.

Sääʹmjânnam lään, Tâʹvv - Sääʹmjânnam
Aanar
Vuuʹd håidd Meäʹcchalltõs.

 

Čeʹvetjääuʹr - Njauddâm vuʹvdd lij Lääʹddjânnam jäuʹrrʼreggsummuš vuʹvdd. Čeʹvetjäuʹrr da Kirakkajäuʹrr di uuʹccab jääuʹr mojjee tän põõstaijânnam vuuʹd. Jääuʹr liâ vuuʹdest čiŋŋâl. Äälisjääuʹr tâʹvvǩeeʹjj čiŋŋâlvuõtt lij joba 60 mettred. Vuuʹdest liâ sieʹǩǩmieʹcc, peʹǩǩhajjsa pieʹccmieʹcc (kuålvvâž), čeärrsueʹǩǩrååđ di vaiddâz äävtuõddâr. Vainosvueiʹvv (268 m) da Õllvääʹrr (Villavaara) pâʹjjne tuõddrin õllʼjummuʹšše.

Vuʹvdd suäpp peiʹvvreissa leʹbe määŋg peeiʹv jååttmõʹšše. Čuõkku âʹlddvuõđâst da čuõkkukuâŋŋaz aazztummuužžâst peersteǩâni vuʹvdd lij poostainallšem. Čeʹvetjääuʹr - Njauddâm vuʹvdd kooll Aanar kååʹdd nuõrttpeäʹl sääʹmvoudda.