Če´vetjääu´r - Njauddâm vuu´d tääu´jmõs kõõččmõõžž

Liâ-ǥo Njauddâmjooǥǥ pâ´jjel moost?

Liâ, moost liâ Če´vetjääu´r - Pulmanki -peelktõõǥǥâst Opukasjääu´r viõstârbeä´lnn da Sää´mpälggaz kuâŋŋsest Njauddâm reddviâstârbeä´lnn.

Ko´st vuäǯǯ tollstõõllâd?

Tollstõõllmõš lij seännum pâi tollsõõ´jin da kååvaspaai´ǩin. Meä´ccpue´llemvaa´rr äi´ǧǧen tool ij vuäǯǯ raajjâd ni tollsââ´jjpaai´ǩid - pâi reissǩe´ttemčeinnǩin ǩeâttmõš lij seännum.