Čeʹvetjääuʹr - Njauddâm vuuʹd tääuʹjmõs kõõččmõõžž

Liâ-ǥo Njauddâmjooǥǥ pâʹjjel moost?

Liâ, moost liâ Čeʹvetjääuʹr - Pulmanki -peelktõõǥǥâst Opukasjääuʹr viõstârbeäʹlnn da Sääʹmpälggaz kuâŋŋsest Njauddâm reddviâstârbeäʹlnn.

Koʹst vuäǯǯ tollstõõllâd?

Tollstõõllmõš lij seännum pâi tollsõõʹjin da kååvaspaaiʹǩin. Meäʹccpueʹllemvaa´rr äiʹǧǧen tool ij vuäǯǯ raajjâd ni tollsââʹjjpaaiʹǩid - pâi reissǩeʹttemčeinnǩin ǩeâttmõš lij seännum.

Ǩeârõsäiʹǧǧ

Ǩeârõkäiʹǧǧ älgg čohččmannu aalǥbeäʹlnn da peštt kueʹhtt kolmm neä´ttel.