Väccâr tääu´jmõs kõõččmõõžž

Vuäǯǯ-a mie´ccest raajjâd tool?

Riikk jânnmin Pâjj-Sää´mjânnmest lij Meä´cchaltõs ouddam låå´v tool raajjmõ´šše rii´ssid da ååu´sid ââ´nee´l nõtta jee´res låå´v. Mäddmuõrid le´be maddu viirrâm occnjaž ärvvsai muõri vä´lddmõ´šše da âânnmõ´šše taarbšet mäddmuõrrlåå´pp. Låå´v vuäǯǯ Meä´cchalltõõzz ´vvel tuåimmpääi´ǩest. Tuäivet ââ´nned tollsââ´jjpaai´ǩid.

Vuäitam -a šee´lled kue´l, jiânnai-a tõt mähss?

Väccâr kue´lljääu´rin lij maainstum nu´tt jiânnai, što mainnâz liâ ko´lljam kookkas. Vuu´dest liâ räudd- da ku´vǯǯjääu´r. Vuu´dest vuäitt šee´lled kue´l läänpäikksaž vuõggkue´llšee´llemlåå´vin le´be šuurab Pâ´jj- Sää´mjânnam põõstaijânnamvu´vdd lååvin 1564.

Vuäǯǯ-a Väccâr vuu´d tuä´li ååuǥbeälla mottorǩeâlkk låå´vid?

Pääikla kue´ssen da vuä´pstummuužžin vuäitt åuggpäi´ǩǩkå´ddne´ǩ vuäǯǯad spesiallåå´v jåå´tted rää´jtõõzzi mie´ldd še tuä´li ååuǥbeä´lnn. Låå´vid vuäitt teâđstõõllâd Meä´cchalltõõzz ´vvel tuåimmpääi´ǩest.