Suovvaguoikka oahpistanguovddáš Bealljeduottar

5.9.2019
Suovvaguoikka oahpistanguovddáš lea gitta 22.8.2019 rájes.
Govva: Mari Kotajärvi.
Suovvaguoikka oahpistanguovddáš Bealljeduoddaris, juovlanigá ruovttuguovllus, oahpásnuvat Urho Kekkonen álbmotmeahccái ja Kemihaara ráfálaš, ealas meahcceguvlui ja lagasbirrasii. Oaččut ráđi guovllu guolástan- ja tuvra vejolašvuođain- vánddardan- ja čuoiganjohtolagain, liegga duottarstobuin ja eará tuvrabálvalusain. Oahpistanguovddážis doaibmá Suovvaguoikka gieldda turistainfo.

Buresboahtin Suovvaguoikka oahpistanguovddáš Bealljeduoddarii

Gos: Suovvaguoika, Nuorta-Lappi.

Galledala: Oahpistanguovddážis galledeapmi lea nuvttá. Rabas giđđa-, geasse- ja čakčabajiid, eará áiggiid diŋgojumiid mielde. Loga lasi

Dahkan- ja oaidninlahkai: Čájáhusat, AV-čájáhusat, Kuusikko-oja barta. Loga lasi

Heivvolašvuohta: Heive bures olles bearrašii. Easttakeahtes johtin čájáhusain, inva-wc.  

Bálvalusat: Turisma- ja tuvrarávven, luonddugávpi, Urho Kekkonen álbmotmeahci sihke Kemihaara ja Tuntsa meahcceguovloeatnamiid stohpovárremat ja čoavdagat, guolástan-, meahcástan- ja mohtorgielkálobit, latnjaláigoheapmi. Soahpamušfitnodatdolliid bálvalusat fidnemis. Loga lasi

Dán siiddu čujuhus lea www.lundui.fi/suovvaguoikkaoahpistanguovddas

Oktavuohtadieđut

Čujuhus
Samperintie 32
FI-98800 Suovvaguoika

Telefovdna
0206 39 7556

Šleađgapoasta
savukoski(at)metsa.fi

Bealljeduoddara oahpistanguovddáža doaimmas vástideaba Meahciráđđehus ja Suovvaguoikka gielda.

Geahča rávvaga: Almmolaš fievrruiguin Suovvaguoikka oahpistanguovddáš Bealljeduoddarii

Geahča rávvaga: Biillain Suovvaguoikka oahpistanguovddáš Bealljeduoddarii

Ovttasbargobeliid bálvalusat Urho Kekkonen álbmotmeahcis