Ylläsduoddara luondduguovddáš Kellokas

Ylläsduoddara luondduguovddáš Kellokas. Govva: Timo Karinen.

 

Ylläsduoddara luondduguovddáš Kellokas lea juohke Ylläs galledeaddji orrunlatnja, dáhpáhusmárkan ja láse lundui. Dáppe oaččut dieđu Bállas-Ylläsduoddara álbmotmeahcis ja Suoma boarráseamos vánddardangeinnodagain, idjademiin, dáhpáhusain, ealli duottargilážiin ja eará duoddariid ráidnaseamos klassihkkariin.

Rabasáiggit  2019

1.1.–6.1. mán–sot dii 9–16
7.1.–27.1. mán–bea dii 9–17
28.1.–5.5.  mán–sot dii 9–17
6.5.–2.6. mán–bea dii 9–16
3.6.–29.9.  mán–sot dii 9–17
30.9.–24.11. mán–bea dii 9–16 Gitta 30.9.
25.11.–31.12.  mán–sot dii 9–17

Gitta 24.–25.12.

Oktavuohtadieđut

Čujuhus

Tunturintie 54
95970 Äkäslompolo

Telefovdna

0206 39 7039

Šleađgapoasta

kellokas(at)metsa.fi

Ylläsduoddara luondduguovddáš Kellokas

Luondduguovddáža doaimmas vástida Meahciráđđehus.

Buresboahtin Ylläsduoddara luondduguovddážii

Galledala: Luondduguovddážii oahpásnuvvan lea nuvttá. Joavkooahpisteamit mákset 50 € / joavku / diibmu, ja dat várrejuvvojit ovddalgihtii. Loga lasi

Dahkamuš ja oaidninveara: Meän elämää – čájáhus, dáhpáhusat, oanehisfilmmat ja videočájáhusat luonddu ja kultuvrra birra, Galleria Kellokas ja Meän Galleria, filbmateáhter Kino Kellokas, Savohttamusea, ITE-dáiddašiljju, luonddubálgát, joavkooahpisteamit. Loga lasi

Heivvolašvuohta: Earenoamáš vuogas báiki olles bearrašii. Heive maid ovttas vehkiin johtinlápmásiidda. Luondduguovddážii oažžu buktit biebmoealliid.

Bálvalusat: Luonddugávpi, guolástan- ja meahcástanlobit, muohtagápmagiid láigoheapmi, Restaurant Halla (www.arcticexperience.fi, suomagillii), čoahkkinbálvalusat, luonddubajásgeassin, Ylläs ja Kolari guovllu turismainfo, Ylläs Turismafitnodat rs, WiFi fierpmádat Loga lasi

Gos: Oarje-Lappis, Kolari gielddas Ylläsjávrri ja Äkäslompolo giliid gaskkas duoddaris, Duovddageainnu guoras.

Dán siiddu čujuhus lea www.lundui.fi/yllasduoddaraluondduguovddas

Geahča rávvaga: Almmolaš fievrruiguin Ylläsduoddara luondduguovddáš Kellokasii

Geahča rávvaga: Biillain Ylläsduoddara luondduguovddáš Kellokasii

Ovttasbargobeliid bálvalusat Bállás-Ylläsduoddara álbmotmeahcis

 

Lagasvánddaranbáikkit

Bállás-Ylläsduoddara álbmotmeahcci