Ylläsduoddara luondduguovddáš Kellokas

  • Meän elämää lea suohtas doaimmalaš čájáhus buot ahkásaččaide.
  • 134-báikki auditorias sáhttá geahččat oanehisfilmmaid ja videočájáhusaid.
  • Iešguđetge guhkkosaš luonddubálgáide, tuvrageinnodagaide, lahtuide sihke dálvevánddardan ja muohtagámavázzingeinnodagaide beassá njuolga Ylläsduoddara luondduguovddážis.
  • Skuvla- ja mánnájoavkkuide iežaset prográmma. Sávvát ahte joavkkut almmuhit boahtimis ovddalgihtii ja plánejit ovttas oahpisteddjiin beaivvi prográmma.

Materiála

Luondduoahpisteamit

  • Sáhtát várret oahppijovkosat prográmma min ovttasbargofitnodatdolliin.

Tuvracavgileamit

Luondduguovddáža lahkosiin leat máŋggat luonddubálgát temáin. Dat heivejit earenoamáš bures beaivetuvrraide.

Muohtahis áigge

Dálvet muohtat áigge:

Boradeamit

  • Kafeas rahpaseaddji duovdagat muittuhit, manin Äkäslompolo gohčodit čieža duoddara gillin. Kaféas leat sesoŋŋa áigge gaskabeaivvit beaivválaččat, eará áiggiid boradanbálvalusat lágiduvvojit diŋgojumiid vuođul.

Lanjat ja rusttegat

  • Čoahkkinlanjat miehtá jagi 10 olbmo ráđđádallanlanjas 130 olbmo Kellokas-sálii.
  • Láigohanlahkai muohtagápmagat