Dahkamuš ja oaidninveara Ylläsduoddara luondduguovddáš Kellokasis

Čájáhusat

 • Meän elämää -čájáhus muitala muitalusa gilážiin Bállas-Ylläsduoddara álbmotmeahci guoras, duoddariin riegádeaddji ádjagiin, mehciin, jekkiin ja gittiin sihke Väyläs nappo Durdnos-Muonájogas, eallima rávnnjis, man birra eallin lea huksejuvvon. Loga lasi
 • Galleria Kellokas lea Lappi dáiddársearvvi (www.lapintaiteilijaseura.fi) dáiddagalleriija, gos lea molsašuddi čájáhusat.
 • Meän Galleria lea Meahciráđđehusa čájáhuslatnja, gos leat molsašuddi čájáhusat. Gažaldagat: tlf. 040 484 1110.
 • Tuvračájáhus láidesta lagas luonddubálgáide Varkaankurui ja duoddariidda.
 • ITE –dáiddašillju bálggis manná luondduguovddáža birra ja doppe gávdnojit lappilaš ITE-dáiddariid govvačullosat
 • Savohttamuseas sáhttá oahpásnuvvat ovdalašáiggiid vuovdebargguide ja bartaeallimii.

Govva: Anneli Ovaskainen

Joavkooahpisteamit

 • Soaba oahpisteamis ovdalgihtii luondduguovddáža olbmuiguin. Oahpisteamit mákset 50 € /h / joavku (sis 24% álv).
 • Meän elämää -čájáhus
  • Oahpisteamit rávesolmmoš- ja mánnájoavkkuide, bistá 1 diimmu.

Filmmat auditorias

 • Kellokas Salis dahje Väyläs lea oaidnimis máŋggat čájáhusat álbmotmeahcis ja birastahtti luonddus.
 • Kolari filbmateáhter Kino Kellokas čájeha filmmaid Salis. Prográmmii sáhttá oahpásnuvvat Facebookas (www.facebook.com/KinoKellokas).

Giehtagirjerájus ja aviisasále Aviisi

Aviisi lea ylläslaččaid orrunlatnja, gos sáhtát lohkat girjjiid, luonddugirjiid, oahpásnuvvat báikkálaš historjái, deaivat oahppásiid, geahččat duovdagiid dahje filmmaid dahje muđui fal beare leat.

Luondduguovddážii láktaseaddji geinnodagat

 • Varkaankuru luonddubálggis

Govva: Anneli Ovaskainen