Seitseminen álbmotmeahcci lea Davvi-Pirkanmaas, sullii 50 km Tampere oarjedavábealde.


Johtinoktavuođat

Biillain

 • Álbmotmeahci davágeahčai beassá vuoji Kuru-Parkano -geainnus (geaidnu nr 332) Länsi-Aure gilis.
 • Álbmotmeahci máttaoassái sáhttá vuodjit juogo Ylöjärvi-Kuru -geainnus (geaidnu nr 65) Poikelus (geaidnu nr 2764) dahje Luhalahtis Sisätö (geaidnu nr 2764) bokte.

Geahča parkerenbáikki dárkilut čujuhusaid vuolleleappos Reaissu álggahančuoggát bokte.

Almmolaš fievrruiguin

Reaissu álggahančuoggát

 • Parkerenbáikkit leat Kulomäkis luondduguovddážis (Seitsemisentie 110, Ylöjärvi, váldooahpistanbáiki, davveoassi), Kirkkaanlamminkankaas (Seitsemisentie, oarjeoassi), Koveros (Seitsemisentie, oarjeoassi), Multiharjus (Jaulintie, máttaoassi), Kirkas-Soljases ja Saari-Soljases (geassit, nuortaoassi) ja Pitkäjärvis (geassit, nuortaoassi).
 • Parkerenbáikkiin eai leat dárkilut čujuhusdieđut.
 • Kuru-Parkano -geainnus (geaidnu nr 332) earráneaddji Pitkäjärvi geainnus ja Jalinties Soljasii earráneaddji geainnus ii leat dálvefuolaheapmi!
 • Máđiijaid álggahanbáikkit

Kárttat

'

Dát kárta veahkeha du reaissu plánemis, muhto ii heive meahccegeavahussii!

Eará kárttat

 • Olgokárta N411, 1:50 000, Maanmittauslaitos 2015
 • Helvetinjärvi - Seitseminen olgolihkadankárta, 1:20 000, Karttakeskus 2020. 
 • Olgo-/vuođđokártabláŋit nummirat 2213 01, 2213 02, 2213 04 ja 2213 05, 1:20 000, Maanmittauslaitos 2002. 
 • GT geaidnokárta Oarje-Suopma, 2015, 1:250 000. 
 • Seitseminen Helvetinjärvi Pirkan taival, olgolihkadankárta 1:25 000, Calazo 2021.

Gieđas telefovdna, mas oidno Retkikartta.fi. Raba Seitseminen álbmotmeahci kártta Retkikartta.fi:s (suomagillii).

Parkerenbáikkit

Luondduguovddáža luhtte Kulomäkis

 • Seitsemisentie 110, Ylöjärvi

Eará parkerenbáikkit