Seitseminen johtinoktavuođat ja kárttat

14.7.2021
Vuovde- ja gulubuollinváruhusa (ilmatieteenlaitos.fi, suomagillii) áigge dolastallan lea lobálaš dušše bohcciiguin, gokčojuvvon dolastallanbáikkiin sihke ávdinstopuid ja barttaid dollasajiin earenoamáš várrugasvuođain. Dola cahkkeheaddji vástida álo dolastallama dorvvolašvuođas. Válddathan vuhtii, ahte dolastallan dain sáhttá gildojuvvot báikegottiid guovdu.

Seitseminen álbmotmeahcci lea Davvi-Pirkanmaas, sullii 50 km Tampere oarjedavábealde.


Johtinoktavuođat

Biillain

 • Álbmotmeahci davágeahčai beassá vuoji Kuru-Parkano -geainnus (geaidnu nr 332) Länsi-Aure gilis.
 • Álbmotmeahci máttaoassái sáhttá vuodjit juogo Ylöjärvi-Kuru -geainnus (geaidnu nr 65) Poikelus (geaidnu nr 2764) dahje Luhalahtis Sisätö (geaidnu nr 2764) bokte.

Geahča parkerenbáikki dárkilut čujuhusaid vuolleleappos Reaissu álggahančuoggát bokte.

Almmolaš fievrruiguin

Reaissu álggahančuoggát

 • Parkerenbáikkit leat Kulomäkis luondduguovddážis (Seitsemisentie 110, Ylöjärvi, váldooahpistanbáiki, davveoassi), Kirkkaanlamminkankaas (Seitsemisentie, oarjeoassi), Koveros (Seitsemisentie, oarjeoassi), Multiharjus (Jaulintie, máttaoassi), Kirkas-Soljases ja Saari-Soljases (geassit, nuortaoassi) ja Pitkäjärvis (geassit, nuortaoassi).
 • Parkerenbáikkiin eai leat dárkilut čujuhusdieđut.
 • Kuru-Parkano -geainnus (geaidnu nr 332) earráneaddji Pitkäjärvi geainnus ja Jalinties Soljasii earráneaddji geainnus ii leat dálvefuolaheapmi!
 • Máđiijaid álggahanbáikkit

Kárttat

'

Dát kárta veahkeha du reaissu plánemis, muhto ii heive meahccegeavahussii!

Eará kárttat

 • Olgokárta N411, 1:50 000. Kárttaid sáhttá oastit Karttakeskusis ja Eanamihtidandoaimmahagain.
 • Helvetinjärvi - Seitseminen olgolihkadankárta, 1:20 000, Karttakeskus 2012. kárttaid sáhttá oastit Seitseminen luondduguovddážis.
 • Olgo-/vuođđokártabláŋit nummirat 2213 01, 2213 02, 2213 04 ja 2213 05, 1:20 000. Kárttaid sáhttá oastit Karttakeskusis ja Eanamihtidandoaimmahagain.
 • GT geaidnokárta Oarje-Suopma, 2015, 1:250 000. Kárttaid sáhttá oastit ee. karttakeskuksis ja girjegávppiin, main lea viiddis fállu.

Kárttaid vuovdinbáikkit

Gieđas telefovdna, mas oidno Retkikartta.fi. Raba Seitseminen álbmotmeahci kártta Retkikartta.fi:s (suomagillii).

Parkerenbáikkit

Luondduguovddáža luhtte Kulomäkis

 • Seitsemisentie 110, Ylöjärvi

Eará parkerenbáikkit

Vánddardančuozáhaga brošyra

Pdf 2,4 Mt (julkaisut.metsa.fi, suomagillii)