Oktavuohtadieđut 

 

Meahciráđđehusa reaisočuozáhagat ja diđoštallamat, mat gusket daid bálvalusaide

*Telefuvnna haddi lea 0,00 euro/min + báikkálafierbmemáksu dahje mátketelefonhaddi.

(Riŋgedettiin Meahciráđđehusa ovddeš, 0205-álgosaš fitnodatnummár, lea telefuvnna haddi láigetelefuvnnas riŋgedettiin 8,21 sentte/telefuvdna + 2 sentte/min. Mátketelefuvnnas riŋgejuvvon telefuvnnat mákset 8,21 sentte/telefuvdna + 14,90 sentte/min. Máksu álgá dakkaviđe go ovttastuvvan lea dáhpáhuvvan nu ahte jos buot áššehasneavvut leat várrejuvvon ja telefuvdna sirdása bahkadasdieđáhussii, de maiddái dat máksá. Hattiide gullá 24 % álv.)

Meahciráđđehusa prosyraid ja eará prentosiid diŋgomat

Meahciráđđehus almmustahttá ee. čuozáhat-prosyraid sihke suodjalan- ja vánddardanguovlluid luonddu, historjjá ja geavaheami guoskevaš čielggadusaid. Prentosiid oažžu dábálaččat neahttaprentosiin, oassi lea maiddái prentejuvvon ja muhtumat dušše pretejuvvon hámis.

Buktagat leat fidnemis Meahciráđđehusa áššehasbálvalanbáikkiin, muhto válljenmunni molsašuddá bálvalanbáikkiid mielde.

Go buvtta sáddejuvvo poastta mielde, de haddái lasihuvvojit posten- ja gieđahallangolut. Árvolassevearru (10 %) gullá prentosiid haddái. Go diŋgo oktanaga máŋggaid buktagiid, de gánnáha ráđđádallat vuoládusain.

Lundui.fi-fierbmebálvalus

Lundui.fi-fierbmebálvalusa buvttada Meahciráđđehus

Sáhtát váldit oktavuođa máhcahatskoviin.

Meahciráđđehus, Luonddubálvalusat
PL 94 (Ratatie 11)
01301 VANTAA
Telefuvdna 0206 39 4000
www.metsa.fi

Oktasašbargoguoimmit fierbmebálvalusas leat

Meahciráđđehusa Luonddubálvalusaid eará oktavuohtadieđut

  • Metsähallitus, Luontopalvelujen ohjausyksiköt, PL 94, 01301 Vantaa
  • Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut, PL 94, 01301 Vantaa
  • Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut, PL 1058, 70101 Kuopio
  • Metsähallitus, Pohjanmaan Luontopalvelut, PL  26, 93601 Kuusamo
  • Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut, PL 8016, 96101 Rovaniemi

Meahciráđđehusa doaibmabáikkiid ja bargiid oktavuohtadieđut leat metsa.fi -internetbálvalusas (metsa.fi).