(4.10.2021)

Meahciráđđehus dahká arkeologalaš kártemiid Lappis 

 

14.06.21

 

Meahciráđđehusa Luonddubálvalusaid arkeologat vulget vácci eará sajiide Lappis kártet dološbázahasaid ja earáid kulturárbečuozáhagaid. Viidásamos kártemat dahkkojuvvojit Bállás-Ylläsduoddara álbmotmeahcis, Sallai plánejuvvon ođđa álbmotmeahci guovllus ja Avviljoga golleguovllus Bátneduoddara meahcceguovllus.

Ođđasat

112 Suomi -mobiilaaplikašuvdna

Go heahtetelefovdnii riŋgejuvvo 112 Suomi -aplikašuvnna (112.fi, suomagillii) bokte, de heahteguovddášgohcci oažžu automáhtalaččat dieđu riŋgejeaddji sajádagas.

Lappis leat ollu báikkit gos telefon ii gullo, ja dihto telefonmállet eai doaimma buollašis. Nuba máđidjaplána oktan áigetávvaliin lea buorre almmuhit soapmásii. Gánneha doallat telefovnna liekkasin sihke biepmu ja juhkamuša fárus. Vai mátketelefovnnas ii nogaše rávdnji, váldde mielde ovdamearkan liikerávdnjerusttega, várrebáhttera dahje boares telefovnna, mas lea buorre báhtter.

Maiddái Retkikartta.fi doaibmá mobiilabirrasis

Gieđas telefovdna, mas oidno Retkikartta.fi. Raba Retkikartta.fi (suomagillii).

Luondduvideot YouTubes

Makkár lea Mearrabađa álbmotmeahcci? Makkár lea skálžodutki bargu? Meahciráđđehusa YouTube-kanálas sáhttá geahččat oanehaš videoid Suoma fiidnámus luonddubáikkiin ja luonddugáhttenbarggus. Sirdašuva kanálai (youtube.com, suomagillii).