Dorvvolašvuođa muitinlistu stobuid várrejeaddjiide

  1. Meahcis dilli sáhttá leat hástaleaddji. Ráhkkan birget iehčanassii. 
  2. Dárkkis dálkedieđáhusaid ja vánddardančuozáhaga dálkediliid. Dálkki earálágan ihtagat sáhttet dagahit vuorddekeahtes hástalusaid. Ovdamearkka dihtii luottat ja johtolatmerkemat sáhttet jávkat eret oidnosis borggas dahje mierkkás. Ráhkkan rievdadit plánaid tuvrra áigge.
  3. Muital vánddardanplána lagaš olbmui ovdal vuolgima.
  4. Váldde fárrui kártta ja kompássa. Sihkkaraste dádjadandáidduidat. Láhppoma riska lea stuoris, fertet diehtit oppa áigge gos leat ja gosa leat mannamin.
  5. Vuhtiiváldde dálvit uđasriskkaid duoddariin ja máhte earuhit uđaseatnamiid.
  6. Buot johtolagat eai heive birrajagáš geavahussii ja buot stobuide eai mana eanadahkii merkejuvvon johtolagat. Čielggat vánddardančuozáhagat johtolagaid ja stobuid sajádagaid ovddalgihtii.
  7. Rasttil čázádagaid dorvvolaš sajiin. Oidde šaldiid. Čázi allodat molsašuddá eandalii dulvin. Vuhtii váldde dálvit jieŋa gassodaga molsašuddama ja riskabáikkiid.
  8. Báhkke fárrui áššáigullevaš biergasiid. Váldde fárrui doarvái liegga biktasiid, borramuša, álgoveahkkepáhka, gállolámppá ja dolastallandárbbuid. 
  9. Váldde fárrui vánddardanvuoššanrusttega ja heahtesuoji. Lea dehálaš beassat suodjái, jos dálki fuotnu dahje lápmašuvat. 
  10. Telefovdna gullo dábálaččat funet. Jos boahtá heahti, mana guvlui gos gullo telefvovdna ja riŋge heahtenummirii 112.