Ekovánddardeaddji váldá vuhtii birrasa

Háliidatgo muossánit luonddus almmá muosehis dagaldagaid: ribaid, guorban eatnamiid dehe šláma? Háliidatgo, ahte boahtte buolvvainnai leat seammalágán vejolašvuođat vánddardit dehe áhpásnuvvat luonddus go dus? Don sáhtát váikkuhit iežat válljemiiguin njuolga dasa, man olu dehe unnán vuohkát doaibmat noađuha ja earáhuhttá birrasa. Maiddái biergasiid háhkamiin lea mearkkašupmi.

Dáin siidduin oaččut dieđu vánddardeami vahátlaš váikkuhusain birrasii ja dearvvašvuhtii sihke vugiin, maiguin daid sáhttá geahpidit. Unna lávkkášge háválassii lea nohkka seastit birrasa. Dat lávki sáhtálii leat vaikko reaissu plánen ja válmmaštallan:

  • mii livččii somás vánddardančuozáhat?
  • mot vánddardančuozáhahkii beassá?
  • maid vánddardanbiergasiid fárrui? Gos daid oažžu?
  • mii niestin?
  • mot niesttit báhkkejuvvojit?

Loga lasi