Gávnnat álbmotmeahci bálvalusaid Retkikarttas mii lea vuollin. Sáhtát lihkahit kártta sáhpániin ja dáppidit ja doppidit dan +/- boaluin. Olgeš ravdda symbolain oaččut oidnosii iešguđet máđidjadiippaid ja boddosajiid.

Deaddiluvvon kárttat

  • Čáhcejeahkki olgolihkadankárta Bállás Heahttá Olos, 1:50 000 / 1:25 000 (Vedenkestävä ulkoilukartta Pallas Hetta Olos). Karttakeskus 2021.
  • Bállás Heahttá Vánddardanoahpistangirji ja kárta, 1:50 000 (Pallas Hetta Retkeilyopas ja kartta, 1:50 000). Joel Ahola ja Karttakeskus 2018.
  • Čáhcejeahkki kárta Levi Ylläs, 1:25 000 (Vedenkestävä kartta Levi Ylläs, 1:25 000). Calazo 2022.
  • Čáhcejeahkki kárta Heahttá Bállás Ylläs, 1:50 000 (Vedenkestävä kartta Hetta Pallas Ylläs, 1:50 000). Calazo 2022.
  • Čáhcejeahkki olgolihkadankárta Ylläs Levi Aakenus, 1:25 000 (Vedenkestävä ulkoilukartta Ylläs Levi Aakenus, 1:25 000). Karttakeskus 2021.
  • Ylläsa guovllu dálvevaláštallankárta, 1:55 000 (Ylläksen alueen talviurheilukartta, 1:55 000). Visit Ylläs 2022.
  • Ylläsa geassejohtolatkárta, 1:55 000 (Ylläksen kesäreittikartta, 1:55 000). Visit Ylläs 2023.
  • Láhttokárta Heahtá láhtut, 1:70 000 (Latukartta Hetan ladut, 1:70 000). Ounaksen tunturiladut ry 2018.
  • Muoná olgolihkadankárta, 1:80 000 (Muonion ulkoilukartta, 1:80 000). Muonion Matkailu ry 2015.
  • Vánddardankárta GT Davvi-Suopma, 1:400 000. Karttakeskus 2016.