Áššehasbálvalus ja oahpisteapmi

Duottar-Sámi luondduguovddáš

 • AV-ovdanbuktojumit, molsahuvvi čájáhusat ja dáhpáhusat
 • diehtu Heahtá, eará Eanodaga ja Bállás-Ylläsduoddara álbmotmeahci bálvalusain
 • ​​guolástan-, meahcástan- ja mohtorgielkávuodjin-luoddalobit
 • Bállás-Ylläsduoddara álbmotmeahci, Bievrrašjávrri ja Giehtaruohttasa stobuid várrehusat ja čoavdagat stobuide
 • gárttat, girjjit, báikkálaš mátkemuittut sihke gáffestohpu

Ovttasbargobeliid fállan bálvalusat

Čuovvovaš fitnodagat ja oktašasbargoguoimmit lágidit bálvalusaid Heahtá guovllus.

 • Sis lea oktašasargosoahpamuš Meahciráđđehusain ja sii ollašuhttet bistevaš luondduturisma prinsihpaid doaimmadettiin álbmotmeahcis.

Boradeapmi, málesteapmi ja nisttiid viežžan

Gáffestobut ja restauráŋŋat

 • Duottar-Sámi luondduguovddážas lea gáffestohpu, mii lea rabas turismma sesoŋŋaáiggiid.
 • Heahtás leat máŋggat gáffestobut ja restauráŋŋat sihke eará borranbáikkit.
 • Giđđadálvve Bassečearu beaivestobu guoras lea gáffestohpu, mii lea rabas beaiválaččat.

Gávppit ja kioskkat

 • Heahtá guovllus lea biebmogávpi ja grillakioska sihke spesiálafitnodagat.

Dolastallanbáikkit, goađit, lávut ja stobut

Juhkančáhci

 • Guovllu čázit leat dábálaččat ráidnasat ja čázi sáhttá juhkat, muhto čázádagat eai leat dutkojuvon.
 • Loga vánddardeami juhkančáhcerávvagiid (suomagillii) vánddardeami ABC:s.

Bázahusfuolahus

 • Heahtá guovllu meahccečuozáhagain eai leat ribaid čoagginlihtit nu ahte bázahusfuolahus lea iežas doaimma duohken. Dát dárkkuha dan, ahte vánddardeaddji váldá ovddasvástádusa iežas ruskkain nu ahte buktá daid eret meahcis ordnemii. Meahcis sáhttá goitge dábálaččat komposteret biobázahusaid ja boaldit buolli ribaid. Loga lasi ribahis vánddardeamis.
 • Bállás-Ylläsduoddara álbmotmeahci bázahusfuolahus

Hivssegat

 • Stobuid sihke máŋggaid dolastallanbáikkiid ja lávuid oktavuođas lea olgohivsset.

Idjadeapmi

Dealttástallan ja lávut

Gohttenbáikkit

Hoteallat ja luopmogilit sihke eará orrun

Biergasiid láigoheapmi

Lihkadanlápmásiid bálvalusat

 • Duottar-Sámi luondduguovddáža čájáhusaide sáhttá oahpásnuvvat maid rullastuoluin
 • Duottar-Sámi luondduguovddážis lea inva-WC
 • Sotkajávrri loddevárddu vuolleduolbadassii ja lávvui sihke Duottar-Sámi luondduguovddáža dolastallanbáikái beassá rullastuoluin

Fanastalliid sierrabálvalusat

 • Heahtá guollehámmanis lea betonas ráhkaduvvon fanasstáffu
 • Fanasstáffut leat maid Muotkejávrris sihke Ovnnesjoga guoras Ketomellas

Eará bálvalusat lahkosiin

 • Heahtá gilis leat guokte báŋkku, báŋkoautomáhtta sihke áššeolmmošboasta.
 • Heahtás lea dearvvašvuohta-guovddáš ja apteaika.
 • Heahtá gilis máŋggat dáksefitnodatolbmot.
 • Fanasgivttat ja biilasirdinbálvalusat (suomagillii) Heahtás Bállásii.
 • Mávssu vuostá sáhttá sávnnjodit ja mannat čáhcerišus máŋggain Heahtá turismafitnodagain.
 • Gilis lea okta bensiidnastašuvdna ja okta dáŋkenbáiki.