Anára vánddardanguovlu

3.3.2021
Koronavirusa geažil luonddusge lea ágga atnit dorvogaskkaid ja čuovvut earenoamáš giehtahygieniija ee. stobuin, dolastallanbáikkiin ja hivssegis fitnamiid maŋŋá. Meahciráđđehusa linnjemat ja rávvagat beaiváduvvojit, go almmolaš koronarávvagat šaddet dárkileabbon.
Geahča lassidieđuid ja čuovo min rávvagiid.
destination-hero-default-alt

Anár lea Suoma sámi guovddáš Anárjávregáttis. Oahpásnuva sámiid ruovttuguvlui juogo beaivetuvrra áigge dahje guhkit luomus. Duháhat sullot, bajás loktaneaddji duoddarat ja várit sihke maid friddja rávnnji čázádagat fállet luonddu ja Lappi ustibiidda álo juoidá ođđasa maid hommát. Sámemusea ja Badje-Lappi luondduguovddáš Siida leat buorre vuolginbáiki tuvrii Bielbbájávrri meahccegirkui, Ohcomašduoddarii dahje dámpamátkái Anárjávrái.

Heivvolašvuohta: Buot ahkásaš ja –álšasaš olbmuide heivvolaš báiki birra jagi. Badje-Lappi luondduguovddáš Siiddas eai leat johtineastagat. Juvddubálgás easttakeahtes oassi (450 m).

Áššehasbálvalus

Davvi-Sámi luondduguovddáš Siida
0206 39 7740
siida(at)metsa.fi
Avvila bálvalanbáiki
0206 39 7701
ivalo(at)metsa.fi

Guovllu dikšu: Meahciráđđehus, Lappi Luonddubálvalusat (Lapin Luontopalvelut).