Šiššat, láigogoahti

22.3.2024
Várren- ja láigostobuide, maid Meahciráđđehusa Luonddubálvalusat bajásdoallá, sáhttá dahkat várremiid jahkái 2025 spiehkastatlaččat easka skábmamánu 2024 álggus. Lassedieđut

Hirssain huksejuvvon muhttergoahti lea Báljesčielggi ja Šiššatčielggi gaskkas, Heahtás Neakkelii ja Báktejávrái doalvu bálgá guoras, Heahttá Neakkel mohtorgielkámáđija lahkosiin. Hirssas huksejuvvon goahti heive s. 15 olbmo joavkodilálašvuođaide.

Láigogoahti 5 olbmui / 28 m2

Várrehusat

Dorvvolašvuođa muitinlistu stobuid várrejeaddjiide.

Stobuid sáhttá várret njuolga Eräluvat.fi -neahttagávppis (eraluvat.fi). Várreneavttuit Šiššaga laigogoahti.

Sajádat ja oppalaš govvádus

Davvi-Lappi, Eanodat, Heahtá biras.

Neakkela bálgái beassá ee. Duottar-Sámi luondduguovddáža šiljus sihke Eanodaga faláštalanhálla duohken álšabálgás, mas Näkkela bálggis earrána gurutguvlui sulaid 1,3 km buohta. Muitte váldit kártta mielde.

Mohtorgielkáluodda, mii doalvu Šiššatčielggi Muhttergoahtái, earrána Ovnnesjávrri mielde manni luottas davásguvlui jávrri nuorttabealde.

Stobu koordináhtat: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 26.2296' lon: 23° 36.8939' ETRS-TM35FIN;  N: 7595419  E: 361219

Duovddakárta nr V423 1:50 000 / (Maastokartta nro V423 1:50 000)
Heahtá guovllu gárttat
Retkikartta.fi
Hetta-Jyppyrä (julkaisut.metsa.fi, suomagillii)

Haddi

30 e / 4 h, 50 e/ jándor (sis. 10% alv).

Čoavdagat leat stobu seaidnái giddejuvvon čoavddaskáhpus, man sáhttá leahkkut kodain. Rávvagat ja koda sáddejuvvo várrejumi oktavuođas.

Fuopmášumit

Čázi kvalitehta ii dutkojuvvo. Luonddučázi ávžžuhit vuoššat ovdal go dan geavaha juhkančáhcin. Báktejávrri johtolaga guoras lea čáhcebáiki, dohko lea mátki stobus s. 100 m. 

Goahtái ii oaččo buktit biebmoelliid.
Goađis ii leat liggenrusttet, mii várre lieggasa.

Vuodjinráva ja almmolaš fievrrut

Goahti lea sulaid 7 km:a vázzinmátkki geahčen Eanodaga Heahtá Duottar-Sámi luondduguovddážis.

Biillain Duottar-Sámi luondduguovddážii beassá Gihttela, Muonio ja Gilbbesjávrri guovllus. Roavenjárggas lea beaivválaš linnjabiilaoktavuohta (matkahuolto.fi, suomag,) Heahttái. Girdiin (finnair.fi, suomag.) Gihttelii juohke beaivve. Gihttelis joatkkaoktavuođat linnjabiillain. Togain (vr.fi, suomag.) beassá Roavenjárgii ja Kolarii, joatkkaoktavuođat linnjabiillain.

Biergasat

Páhkke nisttiid lihtiide ja seahkaide maid sáhttá geavahit ođđasit, vai eai leat nu olu bázahusat maid ferte gurput.

Bázahusaid sirrenčuoggát leat Ylläsduoddara, Bállásduoddara ja Duottar-Lappi luondduguovddážiid šiljuin.

Rabas árran, hui lahka goađi lea hivsset. Ruskalihtit. Loga lasi ribahis vánddardeamis.

Fuolahusas vástida

Meahciráđđehus, Lappi Luonddubálvalusat.
Lassidieđut Duottar-Sámi luondduguovddáš, tel. 0206 39 7950.

 

Gieđas telefovdna, mas oidno Retkikartta.fi. Raba Retkikartta.fi:s (suomagillii) kártta, gos oidno Šiššaga goađi sajádat.

Vánddardanetikeahtta

1. Gudnejahte luonddu.

2. Vállje merkejuvvon máđijaid.

3. Váldde čielgasa leago gohtten lobálaš du válljen čuozáhagas.

4. Geavat dušše merkejuvvon dolastallansajiid.

5. Ruskkahis vánddardeapmi.

Loga lasi