Leammi johtolagat

15.9.2020
Koronavirusa geažil luonddusge lea ágga atnit dorvogaskkaid ja čuovvut earenoamáš giehtahygieniija ee. stobuin, dolastallanbáikkiin ja hivssegis fitnamiid maŋŋá. Meahciráđđehusa linnjemat ja rávvagat beaiváduvvojit, go almmolaš koronarávvagat šaddet dárkileabbon.
Geahča lassidieđuid ja čuovo min rávvagiid.

Vánddardanjohtolagat ja bálgát

Leammi álbmotmeahci vánddardanavádagas lea merkejuvvon vánddardanjohtolagat sullii 60 km.

Johtolagaid vuolginsajit

Álbmotmeahci merkejuvvon bálgát earret Sállevári bálggis vulget Njurggoluovtta gilis. Sállevári bálggis vuolgá Anár-Gihttel geainnu (nr 955) guoras Riebanjogas.

Luonddubálggis

 • Leammi luonddubálggis 4,1 km, álgá Njurggoluovttas ja čuovvu Leammi. Álgomátkkis leat godderokkit sihke johkii mihtilmas buolžžat. Moatte kilomehtera maŋŋá bálggis jorggiha nuorttas ja mohkohallá beahcedieváid mielde ruovttoluotta bálgá álgogeahčái.
  • Bálvalusat: Dolastallanbáiki ja luonddubálggestávvalat.

Riekkesjohtolagat

 • Jogagiellasa mátki, 16 km. Bálggis vuolgá Njurggoluovttas Jogagiellasa (534 km) guvlui, man alážis oidná Leammi álbmotmeahccái ja Bátneduoddara meahccái. Ruovttoluotta Njurggoluktii sáhttá máhccat Leammi guora.
  • Bálvalusat: Bálggesguoras leat njeallje dolastallanbáikki ja goahti.
  • Oaidnámušat: Jogagielas
 • Ravadasjávri - Suohppášávžži Kultala - Kultasatama - Ravadasjávri s. 26,5 km. Bálggis johtá Ravadasjávrris Gaskoaivvi bokte Suohppášávžži Kultalai, mii lei 1940-50-loguin Leammi golleroggiid guovddáš. Kultalas bálggis máhccá Kultasatama (Kultahamina) ja Ravadasgoržži bokte Ravadasjávrái. Dán riekkesbálgá sáhttá laktit mannan- dahje boahtinmátkkis Njurggoluokta - Ravadasgorži -bálgái ja/dahje fanassáhttui.

Guokte vánddardeaddji rehpot sealggis meahcis.

Eará johtolagat

 • Njurggoluokta - Ravadasjávri, 15 km. Bálggis čuovvu boares beahcevuovddis Leammi. Joga sáhttá rasttildit Searitnjavi gohttenbáikki buohta dahje Heargeguoikka buohta, gos lea kábelfanas joga rasttildeami várás.Heargeguoikkas mátki joatkašuvvá Ravadasjávrri ávdinstohpui, gos sáhttá vel joatkit čáppa Ravadasgoržži lusa, sullii 1 km. Ravadasjávrri ávdinstobus sáhttá máhccat Njurggoluktii mohtorfanassáhtuin.
 • Sállevári bálggis, máhciid 12 km, vuolgá Riebanjogas Anár-Gihttel geaidnoguoras Sállevári bigálusáiddi lusa. Bálgá álggus lea Sállevári historjjás muitaleaddji oahpistantávval. Máhccan áidde luhtte seamma bálgá mielde.

Meallunjohtolagat

Njeallje kanohta mealluiguin joga alde. Johkamiellis šaddet soagit ja muhtun beazit.

Leammi sáhttá meallut Njurggoluovttas guovtte guvlui.

 • Njurggoluokta - Kultasatama, sullii 20 km. Johtolat geavaha seamma fávlli go fanasruvtto johkafatnasat.
 • Njurggoluovttas sáhttá vuolgit maiddái Leammis davvenuorttas Báđárii, gos beassá joatkit ain Juvdujoga fiesttarbeallái Solojávrái, gos mátkki sáhttá loahpahit fanassátkui. Reaissu guhkkodat lea sullii 40 km, ja dat lea viehka álki. Áiggi meallumii gánneha várret 2 - 3 beaivve. Juvdujoga mielde sáhttá meallut Anára kirkosiidii, muhto dat gáibida jo hárjánumi guoikkaid meallumis ja goittotge Njoammelguoikka garvima gátti mielde. Báđáris sáhttá molssaevttolaččat joatkit ráfálaš Geaptoveijoga (Kiäptuvei, anárasgillii) Muttošjávrái.

Kanohtaid sáhttá láigohit Njurggoluovttas fitnodagain.