Rávvagat Anára vánddardanguovllus johtaleapmái

Oahpistanšilta jávrri gáttis. Šilttas leat muorrarámmat ja ravddas badjin muorraruossa. Šilttas lohká: Hávdeeanansuolu. Duogážis oidno jávri ja bárut ja balvás albmi.

Anára vánddardanguovllus

 • oažžu

 • lea ráddjejuvvon

 • ii oaččo

  • Hávdeeanasulluin: gohttet ja dolastallat.
  • dolastallat meahccebuollinváruhusa áigge.
  • doallat biebmoealliid luođuid.
  • vuodjit mohtorfievrruiguin eará sajis go dan várás oaivvilduvvon geainnuid mielde.
  • ludnet dahje vahágahttit ráhkadusaid. Loga lasi birrasa seasti vánddardeamis.

Ovddalgihtii ráhkkaneapmi

Mátketelefovnna gullon

 • Vaikko Suoma mátketelefonfierpmit gokčet viidát riikka, de sáhttet Anára vánddardanguovllus leat dakkár sajit, main telefovdna ii gullo. Dárkkis mátketelefonfierpmi gullonguovlluid iežat mátketelefonoperáhtoris. Dasa lassin álo gávdnojit báikkit, main mátketelefovdna ii gullo dahje gullo funet. Dalle gánnáha omd. mannat allelažžii, jalges sadjái ja/dahje váldit telefovnna SIM-goartta eret heahteriŋgema boddii. Gánnáha maiddái váldit vuhtii ahte sierralágan mátketelefovnnaid gaskkas leat gullonearut.

Dorvvolašvuohta

 • Anárjávrris leat fávlemerkemat, maid gánnáha váldit vuhtii, dasgo jávrris leat ollu gárgot.
 • Geađgás gáttiin leat váttis gávdnat luondduhámmaniid.
 • Anárjávrri alde sáhttá leat dál vuodjagoalki ja fargga juo garra dálki. Menddo heajos fatnasiiguin ii gánnát vuolgit Anárjávrri stuorra ábiid ala.
 • Jus dus reaissustat boahtá heahti, ovdamearkan láhppot, lápmašuvat dahje áiccat meahccebuollima, riŋge nummirii 112 ja daga heahtedillialmmuhusa.
 • Váldde mielde vuosttašveahkki dárbašiid.

Sesoŋŋaáiggit

 • Buoremuš ruški lea čakčamánus.

Vánddardeapmi boazodoalloguovllus

""

Loga lasi vánddardeampi boazodoalloguovllus

112 Suomi -mobiilaaplikašuvdna

Go heahtetelefovdnii riŋgejuvvo 112 Suomi -aplikašuvnna (112.fi, suomagillii) bokte, de heahteguovddášgohcci oažžu automáhtalaččat dieđu riŋgejeaddji sajádagas.

Lappis leat ollu báikkit gos telefon ii gullo, ja dihto telefonmállet eai doaimma buollašis. Nuba máđidjaplána oktan áigetávvaliin lea buorre almmuhit soapmásii. Gánneha doallat telefovnna liekkasin sihke biepmu ja juhkamuša fárus. Vai mátketelefovnnas ii nogaše rávdnji, váldde mielde ovdamearkan liikerávdnjerusttega, várrebáhttera dahje boares telefovnna, mas lea buorre báhtter.

Vánddardanetikeahtta

1. Gudnejahte luonddu.

2. Vállje merkejuvvon máđijaid.

3. Váldde čielgasa leago gohtten lobálaš du válljen čuozáhagas.

4. Geavat dušše merkejuvvon dolastallansajiid.

5. Ruskkahis vánddardeapmi.

Loga lasi