Avvila bálvalanbáiki

destination-hero-default-alt

Avvila bálvalanbáikkis oaččut áigeguovdilis tuvrarávvagiid olles Davvi-Suoma guvlui. Bálvalančuokkis vuovdá buot lobiid ja kárttáid maid dárbbašeaččat iežat tuvrra váras.

Ráhpanáiggit 2024

2.1.–31.12. vuo–dis dmu 9.11:30 ja 12-16.15, árgabassiid áigge gitta.

Gaskavahkku – bearjadat bálvaleapmi telefonna ja e-posta bokti dii 9–16.

Avvila bálvalanbáiki lea gitta 29.3-5.4.2024.

Spiehkastagat:
Loahppážat 6.1., beassážiid áigge 29.3.–5.4. gitta, válbor ja heláduorastaga 9.5. gitta, mihcamárruohta 21.6. gitta, 6.12. ja juovllaid áigge 24.–26.12. gitta.

Doalahit vuoigatvuođaid rahpanáiggiid rievdadusaide.

Oktavuođadieđut

Čujuhus: Sairaalantie 3B, 99800 Avvil
Telefovdna: 0206 39 7701
Šleađgapoasta: ivalo@metsa.fi

 Sámi meahcit ja luondu 

Bálvalanbáikki doaimmas vástida Meahciráđđehus.

Almmolaččat

Gos: Bálvalanbáiki lea Avvila guovddážis.

Galledala: Bálvalanbáikkis galledeapmi lea nuvttá. Lanjain eai leat čájáhusat. Loga lasi

Bálvalusat: Tuvrarávven, Anár gieldda turistarávven sihke kárttáid ja lobiid vuovdin. Loga lasi

Bálvalanbáikái ii oažžu buktit biebmoealliid. 
Dán siiddu čujuhus lea lundui.fi/avvil

Ođđasat

Vánddardanetikeahtta

1. Gudnejahte luonddu.

2. Vállje merkejuvvon máđijaid.

3. Váldde čielgasa leago gohtten lobálaš du válljen čuozáhagas.

4. Geavat dušše merkejuvvon dolastallansajiid.

5. Ruskkahis vánddardeapmi.

Loga lasi