Bállás-Ylläsduoddara johtinoktavuodat ja kárttat

14.7.2021
Vuovde- ja gulubuollinváruhusa (ilmatieteenlaitos.fi, suomagillii) áigge dolastallan lea lobálaš dušše bohcciiguin, gokčojuvvon dolastallanbáikkiin sihke ávdinstopuid ja barttaid dollasajiin earenoamáš várrugasvuođain. Dola cahkkeheaddji vástida álo dolastallama dorvvolašvuođas. Válddathan vuhtii, ahte dolastallan dain sáhttá gildojuvvot báikegottiid guovdu.

Bállás-Ylläsduoddara álbmotmeahcci lea Kolari, Gihttela, Muoná ja Eanodaga gaskasaš duoddaris ja vuovdeguovllus.

Johtinoktavuođat

Almmolaš fievrruiguin

Helssegis lea Roavenjárgii beaivválaš ja Kolarii sesoŋŋaáigásaš togaoktavuohta (vr.fi, suomagillii). Roavenjárggas lea togain linnjábiilaoktavuohta (matkahuolto.fi, suomagillii) Gihttelii, Muonái ja Heahttái.

Lagamus girdišiljut leat Gihttelis ja Eanodagas. Gihttelii girdi girdá (finavia.fi, suomagillii) beaivválaččat miehtá jagi. Lassidieđut vejolaš eará girdivuoruin oažžu Eanodaga suohkana siidduin (tosilappi.fi, suomagillii).

 • Ylläsjärvii ja Äkäslompoloi

  • Kolaris lea togain linnjábiilaoktavuohta Ylläsjärvii ja Äkäslompoloi.
  • Sesoŋŋaáiggiid busse dehe bovdehusdákse vuodjá Gihttela girdišiljus Äkäslompoloi ja Ylläsjärvii. Go ii leat sesoŋŋa, de Äkäslompoloi beassá bovdehusdáksiin, mii várrejuvvo unnimusat okta beaivvi ovdal girdi seaivuma, tel. 0200 14919 .
  • Ylläsjärvi bovdehusdákse fuolaha johtalusas birra jagi, várrehusat unnimusat okta beaivvi ovdal girdi seaivuma nummáris .
  • Ylläsjärvii ja Äkäslompoloi lea sesoŋŋaáiggiid maid njuolggobusseoktavuođat Helssegis. Lassidieđuid oažžu Ylläsa turismma siidduin (yllas.fi, suomagillii).
 • Bállásduoddarii

 • Heahttái

Biillain

 • Bállás-Ylläsduoddara álbmotmeahcci báhcá Duortnus - Gilbbesjávri -luotta (E8) ja Roavenjárga - Gihttel - Tepasto - Eanodat -luotta (nrt 79 ja 956) gaskii. Biillain beassá johtolagaid lahkosii Ylläsjärvis, Äkäslompolos, Bállásduoddaris, Heahtás ja eara álbmotmeahci birastahtti giliin ja turismaguovddážiin. Dábálaččamusat adnojuvvon vuolginbáikkit ja bisánanbáikkit leat Ylläsduoddara luondduguovddáš Kellokasa, Bállásduoddara luondduguovddáža ja Duottar-Sámi luondduguovddáža lahkosiin.
 • Ylläs

  • Ylläsduoddara oarjjádavábealde lea Äkäslompolo gilli ja lulábealde Ylläsjärvi gilli. Manadettiin Ylläsii jorgaluvvo Kolaris Ylläs - Ylläsjärvi (nr 939) dehe Ylläs - Äkäslompolo (nr 940) luddii. Kolaris lea Ylläsjärvii 34 km ja Äkäslompoloi 40 km. Gihttela guovllos boađidettiin jorgaluvvo Gihttelis Ylläsjärvi luddii (nr 939), mas earrána Äkäslompolo luodda (nr 940). Ylläsjärvii lea Gihttelis mátki 36 km ja Äkäslompoloi 50 km.
 • Bállás

  • Bállásduoddarii beassá Gihttel - Sirkka - Muoná -luottas (nr 97) juogo Rauhalas Jerisjärvi nuortadavvigátti guora dehe Särkijärvis Jerisjärvi oarjedavvigátti guora. Gihttelis lea Bállásduoddarii 71 km ja Muonios 32 km.
 • Heahttá

  • Dat, guhte viggá Ovnnesduoddarii Heahtás, galgá vuohččan rasttildit Ovnnesjávrri, mii lihkostuvvá fitnodatolbmuid fanassáhtuin. Seamma fitnodatolbmot dikšot maid biilasirdinbálvalusa Heahtás Bállásduoddarii dehe nuppe gežiid.

Meahccereaissu vuolginbáikkit

 • Ovnnesduottar

  • Lahkonettiin álbmotmeahci davil šaddá vuohččan rasttildit Ovnnesjávrri, mii lihkostuvvá álkit fitnodatolbmuid fanassáhtuin. Fitnodatolbmuid stáffuid saji gánnáha jearrat njuolga fitnodatolbmuin.
  • Čuoiganjohtolagaide beassá Heahtá girkosiiddas ee. suohkandálu duohken guollehámmana gáttis ja Paavontalo bakte gili nuorttabealde. Biilla sáhttá guođđit gili nuortaravdii Duottar-Sámi luondduguovddáža bisánanbáikái ja guovddážis guollehámmanii.
 • Bállásduottar

  • Bállásduoddara luondduguovddáža šilljobirrasis beassá buot Bállásduoddara birrasa johtolagaide. Bállás- ja Ovnnesduoddara johtolagaide beassá maid duottarráiddu nuorttabealde Hotelli Vuontispirttis.
  • Duoddariid oarjjábealde vuolgá johtolat Torassieppis ja dálvet maid Kerässieppis. Torassieppi johtolahkii beassama dihte šaddá vuodjit gili čađa luoddageahčái, gos lea eahpevirggálaš bisánansadji. Čuoiganjohtolat Kerässieppis vuolgá Myllyniemi stobuid šilljobirrasis.
  • Rauhalas lea dihkkáduvvon vánddardanbálggis luksa Ylläsduoddara guvlui. Rauhalas bálggis lea easka dihkkáduvvon, ja dan gávdná go čuovvu luoddaguora oránsaoaivvat stoalppuid, mat oidnojit Gihttel - Muoná -luotta (nr 79) ja Jerisa luotta (nr 9572) luoddaearus.
 • Ylläsduottar

  • Ylläsä geassejohtolagaide buoremus vuolginbáiki lea Ylläsduoddara luondduguovddáš Kellokas, mii lea sulaid 3 kilomettara geahčen Äkäslompolo gilis luotta mielde mii doalvu Äkäslompolos Ylläsduoddarii. Luondduguovddážii beassá biillain ja dálvet Ski-bussiin. Luondduguovddáža šiljus vulget maid Varkaankurubálggis, Girončiehpas (Kiirunankieppi) ja Sieidemohkki (Seitakierros). Kellokas lea maid vuolginbáiki johtolagaide, mat dolvot Levii, Olosii ja Bállásii.
  • Äkäslompolo gilis geassejohtolagaid vuolggasajit leat Äkäshotelli ja Ylläskaltio lahkosiin. Eará vuolginbáikkit leat ee. Kesänkijärvi, Pyhäjärvi ja Totovaara. Ylläsjärvis johtolagaide beassá Iso-Ylläsä bisánanbáikkis ja gilis Yllästokka ja Duottarhotealla (Tunturihotelli) šiljus.
  • Ylläsä čuoiganjohtolagaide beassá Kellokasa luondduguovddážis, buot hoteallaid lahkosiin ja čierastallanguovddážiid bisánanbáikkiin. Aakenustunturi johtolagaide buoremus vuolginbáiki lea Totovaara dehe Pyhäjärvi, gosa luodda rahppojuvvo njukčamánu rájes.

Kárttat

Elektrovnnalaš Kárttat

Eará kárttat

 • Olgolihkadankárta Bállás Heahttá Olos, 1:50 000 (Vedenkestävä ulkoilukartta Pallas Hetta Olos, 1:50 000). Karttakeskus 2017. Gártta sáhttá oastit Bállásduoddara, Kellokasa ja Duottar-Sámi luondduguovddážiin sihke Karttakeskusis.
 • Olgolihkadankárta Ylläs  Levi Aakenus, 1:50 000 (Vedenkestävä ulkoilukartta Ylläs Levi Aakenus, 1:50 000). Karttakeskus 2017. Gártta sáhttá oastit Bállásduoddara ja Kellokasa luondduguovddážiin sihke Karttakeskusis.
 • Ylläs - Levi geologalaš vánddardankárta, 1:50 000 (Ylläs - Levi geologinen retkeilykartta, 1:50 000). GTK 2007. Gártta sáhttá oastit Bállásduoddara ja Kellokasa luondduguovddážiin sihke Karttakeskusis.
 • Ylläs - Aakenus guovllu čuoigankárta, 1:55 000 (Ylläs - Aakenus alueen latukartta, 1:80 000). Gártta sáhttá oastit Kellokasa luondduguovddážis sihke Karttakeskusis.
 • Vánddardanbálgát, luonddubálgát Ylläs - Aakenus, 1:55 000 (Vaellusreitit, luontopolut Ylläs - Aakenus, 1:55 000). Gártta sáhttá oastit Kellokasa luondduguovddážis sihke Karttakeskusis.
 • Láhttokárta Muoná earenoamáš láhtut, 1:80 000 (Latukartta Muonion mainiot ladut, 1:80 000). Gártta sáhttá oastit Bállásduoddara luondduguovddážis sihke Bállásduoddara birastahtti giliid idjadanviesuin.
 • Láhttokárta Heahtá láhtut, 1:70 000 (Latukartta Hetan ladut, 1:70 000). Gártta sáhttá oastit Duottar-Sámi luondduguovddážis sihke Heahtá birrasa idjadanviesuin.
 • GT luoddakárta Davvi-Suopma, 1:400 000. Kárttaid sáhttá oastit Karttakeskusis ja buriin girjegávppiin.

Kárttaid vuovdinbáikkit