Ylläsduoddara luondduguovddáš Kellokas

15.9.2020
Koronavirusa geažil luonddusge lea ágga atnit dorvogaskkaid ja čuovvut earenoamáš giehtahygieniija ee. stobuin, dolastallanbáikkiin ja hivssegis fitnamiid maŋŋá. Meahciráđđehusa linnjemat ja rávvagat beaiváduvvojit, go almmolaš koronarávvagat šaddet dárkileabbon.
Geahča lassidieđuid ja čuovo min rávvagiid.
Ylläsduoddara luondduguovddáš Kellokas. Govva: Timo Karinen.

Ylläsduoddara luondduguovddáš Kellokas lea juohke Ylläs galledeaddji orrunlatnja, dáhpáhusmárkan ja láse lundui. Dáppe oaččut dieđu Bállas-Ylläsduoddara álbmotmeahcis ja Suoma boarráseamos vánddardangeinnodagain, idjademiin, dáhpáhusain, ealli duottargilážiin ja eará duoddariid ráidnaseamos klassihkkariin.

Rabasáiggit 2020

1.1.–2.2. mán–sot dmu 9–16
3.2.–3.5. mánsot dmu 9–17
4.5.–31.5. mán–sot dmu 9–16
1.6.–27.9. mán–sot dmu 9–17
28.9.–4.10. mán–be dmu 9–16
5.10.–18.10. mán–sot dmu 9–16
19.10.–29.11. mán–be dmu 9–16
30.11.–31.12. mánsot dmu 9–17

Gitta 24.–25.12.

Oktavuohtadieđut

Čujuhus
Tunturintie 54
95970 Äkäslompolo (Kolari)

Telefovdna
0206 39 7039

Šleađgapoasta
kellokas@metsa.fi

Ylläsduoddara luondduguovddáš Kellokas

Luondduguovddáža doaimmas vástida Meahciráđđehus.

Buresboahtin Ylläsduoddara luondduguovddážii

Galledala: Luondduguovddážii oahpásnuvvan lea nuvttá.

Dahkamuš ja oaidninveara: Meän elämää – čájáhus, dáhpáhusat, oanehisfilmmat ja videočájáhusat luonddu ja kultuvrra birra, Galleria Kellokas ja Meän Galleria, filbmateáhter Kino Kellokas, Savohttamusea, ITE-dáiddašiljju, luonddubálgát, joavkooahpisteamit. Loga lasi čájáhusain.

Heivvolašvuohta: Earenoamáš vuogas báiki olles bearrašii. Heive maid ovttas vehkiin johtinlápmásiidda. Luondduguovddážii oažžu buktit biebmoealliid.

Bálvalusat: Luonddugávpi, guolástan- ja meahcástanlobit, muohtagápmagiid láigoheapmi, Restaurant Halla (arcticexperience.fi, suomagillii), čoahkkinbálvalusat, luonddubajásgeassin, Ylläs ja Kolari guovllu turismainfo, Ylläs Turismafitnodat rs, WiFi fierpmádat. Loga lasi bálvalusain.

Gos: Oarje-Lappis, Kolari gielddas Ylläsjávrri ja Äkäslompolo giliid gaskkas duoddaris, Duovddageainnu guoras.

Dán siiddu čujuhus lea lundui.fi/yllasduoddaraluondduguovddas.