Ylläsduoddara luondduguovddáš Kellokas

27.4.
Luondduguovddáš lea gitta 2.5.-3.7.2022. Bálvalusat: telefovdna 0206 39 7039 ja šleađgapoasta kellokas@metsa.fi, mán–be dbm 9–16.
Golbma olbmo vázzimin ránes muorravistti uvssa guvlui. Vistti seainnis lea deaksta: “Kellokas”. Vistti duohken oidno várrevielti.

Ylläsduoddara luondduguovddáš Kellokas lea juohke Ylläs galledeaddji orrunlatnja, dáhpáhusmárkan ja láse lundui. Dáppe oaččut dieđu Bállas-Ylläsduoddara álbmotmeahcis ja Suoma boarráseamos vánddardangeinnodagain, idjademiin, dáhpáhusain, ealli duottargilážiin ja eará duoddariid ráidnaseamos klassihkkariin.

Rabasáiggit 2022

1.1.–13.2. mán–sot 9–16  
14.2.–1.5. mán–sot 9–17 
2.5.–3.7. Kellokas lea gitta. 
Bálvalusat: telefovdna 0206 39 7039 ja
šleađgapoasta kellokas@metsa.fi,
mán–be dbm 9–16.  
 
4.7.–30.10. mán–sot 9–17   
31.10.–27.11. mán–be 9–16    
28.11.–31.12. mán–sot 9–17

Gitta 26.–29.5, 8.–9.6., 24.–25.12.  

Sisabeassan nuvttá.

Oktavuohtadieđut

Čujuhus
Tunturintie 54
95970 Äkäslompolo (Kolari)

Telefovdna
0206 39 7039

Šleađgapoasta
kellokas@metsa.fi

 Bállás-Ylläsduoddara álbmotmeahcci

Luondduguovddáža doaimmas vástida Meahciráđđehus.

Buresboahtin Ylläsduoddara luondduguovddážii

Galledala: Luondduguovddážii oahpásnuvvan lea nuvttá.

Dahkamuš ja oaidninveara: Meän elämää – čájáhus, dáhpáhusat, oanehisfilmmat ja videočájáhusat luonddu ja kultuvrra birra, Galleria Kellokas ja Meän Galleria, filbmateáhter Kino Kellokas, Savohttamusea, ITE-dáiddašiljju, luonddubálgát, joavkooahpisteamit. Loga lasi čájáhusain.

Heivvolašvuohta: Earenoamáš vuogas báiki olles bearrašii. Heive maid ovttas vehkiin johtinlápmásiidda. 

Bálvalusat: Luonddugávpi, guolástan- ja meahcástanlobit, Restaurant Halla (hallaravintola.fi, suomagillii), čoahkkinbálvalusat, luonddubajásgeassin, Ylläs ja Kolari guovllu turismainfo, Ylläs Turismafitnodat rs, WiFi fierpmádat. Loga lasi bálvalusain.

Gos: Oarje-Lappis, Kolari gielddas Ylläsjávrri ja Äkäslompolo giliid gaskkas duoddaris, Duovddageainnu guoras.

Dán siiddu čujuhus lea lundui.fi/yllasduoddaraluondduguovddas.

Gieđas telefovdna, mas oidno Retkikartta.fi. Raba Retkikartta.fi:s (suomagillii) kártta, gos oidno Ylläsduoddara luondduguovddáš Kellokasa sajádat.

Máilmmi ráidnaseamos áibmu

Lagasvánddardanbáikkit

Bállás-Ylläsduoddara álbmotmeahcci