Ylläsduoddara luondduguovddáš Kellokas

3.8.2021
Rávvagat koronavirusii. Meahciráđđehusa Luonddubálvalusaid koronavirusii gullevaš áigedási rávvagat leat čohkkejuvvon dán siidui.
Ylläsduoddara luondduguovddáš Kellokas.

Ylläsduoddara luondduguovddáš Kellokas lea juohke Ylläs galledeaddji orrunlatnja, dáhpáhusmárkan ja láse lundui. Dáppe oaččut dieđu Bállas-Ylläsduoddara álbmotmeahcis ja Suoma boarráseamos vánddardangeinnodagain, idjademiin, dáhpáhusain, ealli duottargilážiin ja eará duoddariid ráidnaseamos klassihkkariin.

Rabasáiggit 2021

1.1.–3.1. mán–sot dmu 9–17
4.1.–14.2. mán–sot dmu 9–16
15.2.–2.5. mán–sot dmu 9–17
3.5.–30.5. mán–be dmu 9–16
31.5.–31.10. mán–sot dmu 9–17
1.11.–28.11. mán–be dmu 9–16
29.11.–31.12. mán–sot dmu 9–17

Gitta 1.11., 22.11., 26.11. ,3.12. ja 24.–25.12.

Oktavuohtadieđut

Čujuhus
Tunturintie 54
95970 Äkäslompolo (Kolari)

Telefovdna
0206 39 7039

Šleađgapoasta
kellokas@metsa.fi

 Bállás-Ylläsduoddara álbmotmeahcci

Luondduguovddáža doaimmas vástida Meahciráđđehus.

Buresboahtin Ylläsduoddara luondduguovddážii

Galledala: Luondduguovddážii oahpásnuvvan lea nuvttá.

Dahkamuš ja oaidninveara: Meän elämää – čájáhus, dáhpáhusat, oanehisfilmmat ja videočájáhusat luonddu ja kultuvrra birra, Galleria Kellokas ja Meän Galleria, filbmateáhter Kino Kellokas, Savohttamusea, ITE-dáiddašiljju, luonddubálgát, joavkooahpisteamit. Loga lasi čájáhusain.

Heivvolašvuohta: Earenoamáš vuogas báiki olles bearrašii. Heive maid ovttas vehkiin johtinlápmásiidda. 

Bálvalusat: Luonddugávpi, guolástan- ja meahcástanlobit, Restaurant Halla (hallaravintola.fi, suomagillii), čoahkkinbálvalusat, luonddubajásgeassin, Ylläs ja Kolari guovllu turismainfo, Ylläs Turismafitnodat rs, WiFi fierpmádat. Loga lasi bálvalusain.

Gos: Oarje-Lappis, Kolari gielddas Ylläsjávrri ja Äkäslompolo giliid gaskkas duoddaris, Duovddageainnu guoras.

Dán siiddu čujuhus lea lundui.fi/yllasduoddaraluondduguovddas.