Johtinoktavuođat

Bievrrášjávrri meahcceguovlu lea davábealde eatnangeainnu 956, mii manná Heahtás Njunnása bakte Gihttelii ja nuorttabealde eatnangeainnu 93, mii manná Heahtás Norgii. Davvin meahcceguovllu rádjin lea Suoma ja Norgga gaskasaš rádji.

Bievrrašjávrri meahcceguovllu lahkonankárta © Meahciráđđehus 2007

Biillain

 • Neakkela gillái beassá Eanodaga girkosiiddas Heahtás go vuodjá álggos davás luotta nr 93 sulaid 25 km, man maŋŋel jorgaluvvo nuorttas Neakkela luddii. Luoddaearus lea Neakkelii sulaid 14 km mátki.
 • Vuottesjávrre gilli lea sulaid 18 km nuorttas Eanodaga girkosiiddas Heahtás, luotta nr 956 mielde
 • Galbmagáldui beassá Eanodaga girkosiiddas go vuodjá luotta nr 956 sulaid 44 km Njunnása gili rádjái, mas jorgaluvvo gurut guvlui Galbmagáldu luddii. Gihttela guvllos boađedettiin Njunnása gillái beassá go manná luotta davás Köngäs rádjái ja das Tepastoi luotta nr 956 ja Buljju bakte Njunnásii.
 • Heahtás Neakkela bálgá nala beassá Eanodaga girkosiiddas Heahtas Duottar-Sámi luondduguovddáža šiljus.

Almmolaš fievrruiguin

 • Roavenjárggas beassá linnjabiillain (www.matkahuolto.fi, suomagillii) Eanodahkii.
 • Eanodaga girkosiiddas Heahtás sáhttá joatkit Vuottesjávrre bakte Njunnásii moddii vahkus, áigedávvalat (www.matkahuolto.fi, suomagillii). Gesiid Eanodagas lea moddii vahkus linnjabiilaoktavuohta (www.matkahuolto.fi, suomagillii) Leaibejávrre ja Balojávrre bakte Guovdageidnui. Bálojávrres lea Neakkelii vel sulaid 14 km.
 • Eanodahklii beassá giđđaáigi girdiin (www.tosilappi.fi, suomagillii),Gihttelii beassá juohke beaivve girdiin (www.tosilappi.fi, suomagillii), joatkkaoktavuohta linjabiillain (www.matkahuolto.fi, suomagillii) dehe girdišilljotáksiin.
 • Álkimusat ruovdegeaidnostašuvdna lea olámuttos Roavenjárggas, gosa beassá ee. biilaidjatogain. Áigedávvalat (www.vr.fi, suomagillii), joatkkaoktavuohta linnjabiillain (www.matkahuolto.fi, suomagillii).

Meahccereaissu vuolginsajit

 • Buorit báikkit meahcceguovloreaissu vuolginbáikin leat ee. Neakkela ja Vuottesjávrre gilit sihke Galbmagáldu Njunnása gili davábealde. Reaissu sáhttá álggahit maid Heahtás Heahttá-Neakkel bálgá guoras.

Kárttat

Elektrovnnalaš kárttat

Bievrrašjávrri meahcceguovllu kárta © Meahciráđđehus 2014

Eará kárttat

 • Eanodaga oahpistan- ja áhpásnuvvangárta (Enontekiön opas- ja virkistyskartta), 1:100 000, Lapin maanmittaustoimisto 2010. Gártta sáhttá oastit Duottar-Sámi luondduguovddážis.
 • Bievrrašjávrre meahcceguovllu šattolašvuohtagárta (Pöyrisjärven erämaa-alueen kasvillisuuskartta), 1:200 000, Metsähallitus 1994. Gártta sáhttá oastit Duottar-Sámi luondduguovddážis.
 • Eanadatgárttat V423 Enontekiö, V424 Näkkälä, W413 Pöyrisjärvi ja V442 Peltotunturi, 1:50 000. Guovllu lagamus vuovdinbáikkit leat Duottar-Sámi luondduguovddáš ja báikkálaš fitnodagat, mat vuvdet gárttaid.
 • Davvi-Suoma geaidnogárta (GT-gárta), 1:400 000, 2011. Gártta sáhttá oastit Karttakeskusis ja Eananmihtidanlágádusas.

Kárttaid vuovdinbáikkit