Finnmárkkubálgá váttisvuođadássi

15.4.2024
Anterinmukka ávdinstohpu: Sávdni lea gaskaboddosaččat atningielddus, 15.4.2024 rájes. Buollindorvvolašvuođadárkkástusa sisttisdoallá váilliid buollindorvvolašvuođas.

Finnmárkkubálggis lea meahccái merkejuvvon geassejohtolat, man ollesguhkkodat lea 35 km. Vánddardeaddjis galget leat govttolaš dádjadan- ja meahccedáiddut, jos áigu johtit birra dán johtolaga. Finnmárkkubálgá johtimii gánnáha várret moadde beaivvi. Idjadit sáhttá dolastallan- ja gohttenbáikkiin Soabbada luonddumeahci olggobealde. Bálggis lea merkejuvvon meahccái boares merkenvuogi mielde muorračuolddaiguin, main lea vinjuruossa. Dasa lassin bálgá guoras leat boares urat bálggesmearkan. Uraid ii oaččo duohtadit (Dološmuitoláhka), ja muđuige luonddumeahcis leat gildojuvvon buot doaimmat, mat rievdadit luonddu. Bálggesmearkkaid galgá čuovvut vánddardeami áigge dárkilit Soabbada luonddumeahci bealde, dasgo doppe oažžu vánddardit dušše merkejuvvon johtolagaid mielde. Mielde gánnáha leat vánddardeapmái heivvolaš kárta.

Eatnamat

Go vuolgá Soabbatjávrris , de bálggis manná álggos hui juvves eatnamiid mielde. Vánddardeaddjis galggašedje leat buorit vánddardangápmagat juolggis. Láktasajiid rastá leat ráhkaduvvon rovit ja jogaid rastá šalddit, muhto gummegápmagiid gánnáha atnit fárus, jos vánddarda álgogeasis ja arvviid áigge. Juvvii leat maiddái Terävä-Nattanena duottaralážii manni ossodat, mii leat áidna stuorát vuostálat Finnmárkkubálgá mielde jođedettiin. Terävä-Nattanena alážii manni oalgejohtolaga mielde gakcojuvvo sullii 544 m:a allodahkii ja dát 1 km:a mátki alážii lea erenoamáš juvvii. Terävä-Nattanena alážis lea aivve rášša. Terävä-Nattanena bálggis joatkašuvvá molsašuddi vuovde- ja jeaggeduovdagiid mielde. Loahppaoassi bálgás manná eanaš goike guolbaniid mielde álkis eatnamiin.