Finnmárkkubálgá bálvalusat

3.3.2021
Koronavirusa geažil luonddusge lea ágga atnit dorvogaskkaid ja čuovvut earenoamáš giehtahygieniija ee. stobuin, dolastallanbáikkiin ja hivssegis fitnamiid maŋŋá. Meahciráđđehusa linnjemat ja rávvagat beaiváduvvojit, go almmolaš koronarávvagat šaddet dárkileabbon.
Geahča lassidieđuid ja čuovo min rávvagiid.

Juhkančáhci

 • Guovllu ládduid, ádjagiid ja jogaid čáhci jugaha dábálaččat, muhto čázádagaid čáhci ii leat dutkojuvvon. Nuba juhkančázi gánnáha vuoššat.
 • Soabbatjávrris lea gáivo, man čáhcekvalitehta čuvvojuvvo.

Bázahusfuolahus

 • Finnmárkkubálgá mielde jođedettiin šaddá ieš fuolahit bázahusain. Buhtes kartoŋgga ja báhpára sáhttá álo boaldit dollasajis. Eanaiduvvi bázahusaid sáhttá guođđit hivssegii. Eará bázahusaid vánddardeaddji šaddá ieš buktit eret meahcis.
 • Soabbatjávrris lea bázahusbáiki. Kiilopääs ja Laanilas leat bázahusaid sirrenbáikkit, maid gielddat bajásdollet.
 • Loga lasi ludnekeahtes vánddardeamis.

Boaldinmuorrafuolahus

 • Finnmárkkubálgá mielde jođedettiin oažžu dolastallat dušše fuolahuvvon dolastallanbáikkiin. Doppe lea gárvves boaldinmuorra. Leat mehterguhkkosaš hálggut, maid saháma ja luodduma várás muorravisttis gávdno álo sahá ja ákšu.
 • Dolastallanbáikkit leat Soabbatjávrri gáttis, Terävä-Nattanena vuolde ja Kaptukaislampiin. Sivakkaojas sihke Kopsusjávrri geainnu guoras sullii 500 m Finnmárkkubálgás oarjjás leat lávut, main sáhttá dolastallat.

Fuolahusas vástideaddjit

Hivssegat

 • Soabbatjávrris lea goikehivsset
 • Kaptukaislampi lávu luhtte lea goikehivsset
 • Kopsusjávrrigeainnu lávu luhtte lea goikehivsset
 • Sivakkaoja lávu luhtte lea goikehivsset

Idjadeapmi

Tealttástallan ja lávut

Gohttet ja tealttástallat oažžu Finnmárkkubálgá mielde jođedettiin dušše dasa várrejuvvon báikkiin:

 • Soabbatjávrris lea vejolaš tealttástallat, ja doppe leat lávvu ja goahti. Soabbatjávrris oažžu idjadit ovtta manu guhkimustá golbma jándora.
 • Kaptukaislampis lea lávvu, ja dakko lea vejolaš tealttástallat
 • Kopsusjávrrigeainnu guoras lea lávvu, ja dakko lea vejolaš tealttástallat
 • Sivakkaojas lea lávvu, ja dakko lea vejolaš tealttástallat

Eará bálvalusat