Suovvaguoikka oahpistanguovddáš Bealljeduottar

Govva: Mari Kotajärvi.
Suovvaguoikka oahpistanguovddáš Bealljeduoddaris, juovlanigá ruovttuguovllus, oahpásnuvat Urho Kekkonen álbmotmeahccái ja Kemihaara ráfálaš, ealas meahcceguvlui ja lagasbirrasii. Oaččut ráđi guovllu guolástan- ja tuvra vejolašvuođain- vánddardan- ja čuoiganjohtolagain, liegga duottarstobuin ja eará tuvrabálvalusain. Oahpistanguovddážis doaibmá Suovvaguoikka gieldda turistainfo.

Rabasáiggit 2021

16.6.–26.9. maŋŋebárga–lávvardat diibmu 10–17

Jagi 2021 bálvaleapmi Kuivaliha-áigge ja vuot geassimanus 2021.

Doalahit vuoigatvuođaid rahpanáiggiid rievdadusaide.

Oktavuohtadieđut

Čujuhus
Samperintie 32
98800 Suovvaguoika

Telefovdna
0206 39 7556

Šleađgapoasta
savukoski@metsa.fi

Bealljeduoddara oahpistanguovddáža doaimmas vástideaba Meahciráđđehus ja Suovvaguoikka gielda.

Buresboahtin Suovvaguoikka oahpistanguovddáš Bealljeduoddarii

Gos: Suovvaguoika, Nuorta-Lappi.

Galledala: Oahpistanguovddáža galledeapmi lea nuvttá. Rabas giđđa-, geasse- ja čakčabajiid, eará áiggiid diŋgojumiid mielde.

Dahkan- ja oaidninlahkai: Čájáhusat, AV-čájáhusat, Kuusikko-oja barta. Loga lasi čájáhusain.

Heivvolašvuohta: Heive bures olles bearrašii. Easttakeahtes johtin čájáhusain, inva-wc.

Bálvalusat: Turisma- ja tuvrarávven, luonddugávpi, Urho Kekkonen álbmotmeahci sihke Kemihaara ja Tuntsa meahcceguovloeatnamiid stohpovárremat ja čoavdagat, guolástan-, meahcástan- ja mohtorgielkálobit, latnjaláigoheapmi. Soahpamušfitnodatdolliid bálvalusat fidnemis. Loga lasi bálvalusain.

Dán siiddu čujuhus lea lundui.fi/suovvaguoikkaoahpistanguovddas.