Suovvaguoikka oahpistanguovddáš Bealljeduottar

Govva: Mari Kotajärvi.
Suovvaguoikka oahpistanguovddáš Bealljeduoddaris, juovlanigá ruovttuguovllus, oahpásnuvat Urho Kekkonen álbmotmeahccái ja Kemihaara ráfálaš, ealas meahcceguvlui ja lagasbirrasii. Oaččut ráđi guovllu guolástan- ja tuvra vejolašvuođain- vánddardan- ja čuoiganjohtolagain, liegga duottarstobuin ja eará tuvrabálvalusain. Oahpistanguovddážis doaibmá Suovvaguoikka gieldda turistainfo.

Rabasáiggit 2022

Jagi 2022 bálvaleapmi geasse áigge.

Doalahit vuoigatvuođaid rahpanáiggiid rievdadusaide.

Oktavuohtadieđut

Čujuhus
Samperintie 32
98800 Suovvaguoika

Telefovdna
0206 39 7556

Šleađgapoasta
savukoski@metsa.fi

Bealljeduoddara oahpistanguovddáža doaimmas vástideaba Meahciráđđehus ja Suovvaguoikka gielda.

Buresboahtin Suovvaguoikka oahpistanguovddáš Bealljeduoddarii

Gos: Suovvaguoika, Nuorta-Lappi.

Galledala: Oahpistanguovddáža galledeapmi lea nuvttá. Rabas giđđa-, geasse- ja čakčabajiid, eará áiggiid diŋgojumiid mielde.

Dahkan- ja oaidninlahkai: Čájáhusat, AV-čájáhusat, Kuusikko-oja barta. Loga lasi čájáhusain.

Heivvolašvuohta: Heive bures olles bearrašii. Easttakeahtes johtin čájáhusain, inva-wc.

Bálvalusat: Turisma- ja tuvrarávven, luonddugávpi, Urho Kekkonen álbmotmeahci sihke Kemihaara ja Tuntsa meahcceguovloeatnamiid stohpovárremat ja čoavdagat, guolástan-, meahcástan- ja mohtorgielkálobit, latnjaláigoheapmi. Soahpamušfitnodatdolliid bálvalusat fidnemis. Loga lasi bálvalusain.

Dán siiddu čujuhus lea lundui.fi/suovvaguoikkaoahpistanguovddas.