Suoma luondduguovddáš Haltia

destination-hero-default-alt

Suoma luondduguovddáš Haltia čohkke Suoma luonddu bearraliid seamma robi vuollái. Haltia lea verrát min riikka buot álbmotmehciide ja buktá Suoma luonddu vásihanláhkai buot áiccuiguin. Áibbas ránnjás lea gávpotguovllu álbmotárdna, Nuuksio álbmotmeahcci, man jávrrit, vuovddit, vákkit, jeakkit ja bávttit ráhkadit dievaslaš birrasa tuvrii. Haltia fállá maid alladási dáhpáhus- ja restoráŋŋabálvalusaid. Luondduskuvla fállá earenoamážit badjedásseahkásaččaide movttiidahtti reaissuid Nuuksio lundui.

Heivvolašvuohta: Heive earenoamážit olles bearrašii. Olles Haltia lea easttakeahtes, lanjain maiddái inva-wc. Lagas birrasis easttakeahtes luonddubálggis 2 km. Haltia čájáhussii ii oaččo buktit biebmoelliid. Restoráŋŋa terássii oažžu buktit biebmoelliid restoráŋŋa lanja bokte.

Dán siiddu čujuhus lea lundui.fi/haltia.