Čárbmoaivvi meahcceguovlu gullá dološ bivdoeatnamiidda, maidda eai ásaiduvvanfásta ássit. Lagamus gilit leat Njellin, Áhkojávri (Áhujävri, anárašg.)ja Giđđajávri (Kiđđâjävri / Kiäváájävri, anárašg.). Máŋggatguovllu báikenamain gusket fuođđo- ja guollebivdui. Deháleamos fuođđošlájatledje ovdalaš áiggiid goddi, guovža, čukčá ja čeavrris, ja daid mielde leatnavdojuvvon máŋga báikki. Guliin dehálepmosat leat leamaš njáhká, hávga, čuovža ja dápmot.