Áššehasbálvalus ja oahpisteapmi

Čárbmoaivvi meahcceguovllus eai leat luondduguovddážat dahje stobut, muhto lagamus ássan- ja turistaguovddážiin dakkárat leat moanat. Dárbbašlaš kárttaid ja lobiid fidne dáin sajiin.

Boradeapmi, málesteapmi ja nisttiid háhkan

  • Meahcceguovllus eai leat dolastallanbáikkit eaige eará bálvalusat muhto guokte ávdinstobut leat.
  • Stáhtaeatnamiin Davvi-Sámis Meahciráđđehus diktá bidjat dola eatnamii gahččan rissiin ja ovssiin almmá sierra lobi haga. Eanamuoraid dahjege eatnamii gahččan árvvuhis muoraid váldimii ja geavaheapmái galgá leat eanamuorralohpi, mii fidne Meahciráđđehusa Avvila bálvalanbáikkis. Geahččal bidjat dola boares dolastallanbáikái, jos dat lea vejolaš.
  • Meahccebuollinváruhusa áigge dolastallan lea gildojuvvon. Mátkevuoššana oažžu goittot geavahit.
  • Avvilis (inari.fi) leat moanat gávppit ja kafeat.

Juhkančáhci

  • Čáhci jugaha oppa guovllus, muhto báhkaid áigge čázi gánnáha goittot vuoššat dahje buhtistit sillemiin. Smávva láddožiin, main lea orru čáhci, ii gánnát juhkat čázi.

Bázahusfuolahus

  • Meahcceguovllus ii leat bázahusfuolahus, dahjege vánddardeaddjit galget ieža buktit ruskkaideaset eret meahcis. Loga lasi čorges vánddardeamis.

Idjadeapmi

Idjadeapmi lahkosiin

Lihkadanlápmásiid bálvalusat

  • Meahcceguovllus eai leat bálvalusat lihkadanlápmásiidda.

Eará bálvalusat lahkosiin

  • Lagamus báŋkkut, apteaika, dearvvasvuođaguovddáš gávdnojit Avvilis (inari.fi). Doppe gávdnojit maiddái gávppit, restoráŋŋat, kafeat, bensenstašuvnnat, táksebiillat ja idjadanbálvalusat.

Dárkkis váruhusaid

Vuovde- ja gulubuollinváruhusa áigge dolastallan lea lobálaš dušše bohcciiguin, gokčojuvvon dolastallanbáikkiin sihke ávdinstopuid ja barttaid dollasajiin earenoamáš várrugasvuođain. Dola cahkkeheaddji vástida álo dolastallama dorvvolašvuođas. Válddathan vuhtii, ahte dolastallan dain sáhttá gildojuvvot báikegottiid guovdu.

Dárkkis fámus lean váruhusaid (ilmatieteenlaitos.fi, suomagillii)