Áššehasbálvalus ja oahpisteapmi

Čárbmoaivvi meahcceguovllus eai leat luondduguovddážat dahje stobut, muhto lagamus ássan- ja turistaguovddážiin dakkárat leat moanat. Dárbbašlaš kárttaid ja lobiid fidne dáin sajiin.

Boradeapmi, málesteapmi ja nisttiid háhkan

  • Meahcceguovllus eai leat dolastallanbáikkit eaige eará bálvalusat muhto guokte ávdinstobut leat.
  • Stáhtaeatnamiin Davvi-Sámis Meahciráđđehus diktá bidjat dola eatnamii gahččan rissiin ja ovssiin almmá sierra lobi haga. Geahččal bidjat dola boares dolastallanbáikái, jos dat lea vejolaš.
  • Meahccebuollinváruhusa áigge dolastallan lea gildojuvvon. Mátkevuoššana oažžu goittot geavahit.
  • Njellimis lea hotelli.
  • Avvilis leat moanat gávppit ja kafeat.

Juhkančáhci

  • Čáhci jugaha oppa guovllus, muhto báhkaid áigge čázi gánnáha goittot vuoššat dahje buhtistit sillemiin. Smávva láddožiin, main lea orru čáhci, ii gánnát juhkat čázi.

Bázahusfuolahus

  • Meahcceguovllus ii leat bázahusfuolahus, dahjege vánddardeaddjit galget ieža buktit ruskkaideaset eret meahcis. Loga lasi čorges vánddardeamis.

Idjadeapmi

Idjadeapmi lahkosiin

Lihkadanlápmásiid bálvalusat

  • Meahcceguovllus eai leat bálvalusat lihkadanlápmásiidda.

Eará bálvalusat lahkosiin

  • Lagamus báŋkkut, apteaika, dearvvasvuođaguovddáš gávdnojit Avvilis (inari.fi). Doppe gávdnojit maiddái gávppit, restoráŋŋat, kafeat, bensenstašuvnnat, táksebiillat ja idjadanbálvalusat.